Azot Tankı Periyodik Kontrol

  Kriyojenik tanklar yani azot tankları içerilerinde sıvılaştırılmış şekliyle gaz, oksijen depolamak ve taşımak amaçları ile kullanılmaktadır. Azot tankları içerisinde -196 derecede sıvı azotu saklamaktadır.  

Azot Tanklarında Periyodik Kontrol

  Söz konusu azot tankları iç içe geçmiş iki adet tanktan meydana gelmektedir. Bu tankların en önemli özelliklerinden biri de asla paslanmayan çelikten üretilmeleridir. Azot son derece tehlikeli bir madde olduğundan bu şekilde tüm önlemler alınarak özenli şekilde barındırılmaktadır.   Azot tankı patlamalarının önüne geçilebilmesi amacıyla periyodik kontrol işlemlerinin belirlenen standartlarda, belirlenen tarih aralıklarında ve doğru düzgün ekipmanlar ile gerçekleştirilmesi son derece önemlidir.   Tank Çeşitleri - Sıvılaştırılmış azot tank modelleri, - Sıvılaştırılmış oksijen tank modelleri, - Karbondioksit tank modelleri, - Sıvılaştırılmış argon tank modelleri, - Sıvılaştırılmış doğalgaz tank modelleri, şeklindedir.  

Periyodik Kontrol Standartları ve Periyodik Kontrol Süresi

  Tüm bu tank modelleri ile ilgili olarak arzu edilmeyen, öngörülmeyen herhangi bir kaza yaşanmaması için periyodik kontrol işlemlerinin mutlaka süreleri içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Fenni muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesi esnasında da İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları yönetmeliği dikkate alınmalı ve bu yönetmelik çerçevesinde kontroller sağlanmalıdır.   Tehlikeli sıvıların bulunduğu bu tanklar API 620, API 650, API 653, API 2610 standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak periyodik kontrolleri gerçekleştirilir ve kontrol süreleri on yıl olarak düzenlenmiştir.   Periyodik Kontrol Sonrası Hazırlanan Raporun Önemi   Standartlar ile belirtilen on yıllık periyodik kontroller sonrasında konusunun uzmanı ekipler tarafından tanklar ile ilgili raporlar düzenlenmektedir.   Azot tanklarının kontrolü sonucunda herhangi bir eksiklik, uygunsuzluk veya tehlikeli durum tespit edildiği takdirde tüm detayları ile rapora bunlar yansıtılır.   Rapor sonucunda alınması gereken önlemler açısından son derece önemlidir. İnsan hayatını ve güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir durum oluşmaması açısından son derece önemli ve dikkate alınması gereken hususlardır.   Azot tanklarının kontrol işlemlerinin yapılması tanka hiçbir zarar vermemektedir. Zaten standartlar çerçevesinde ve tüm güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen bu kontroller sırasında çalışan personele de zarar verilmemesi için gerekli tüm önlemler alınmaktadır.   Basınçlı azot tanklarının uzun yıllar boyuncu verimli, sorun yaratmadan ve iş kazalarının önüne geçebilmesi için mutlaka periyodik kontrol işlemlerinin yapılması zorunludur.   Azot tanklarının maksimum çalışma basınçları, tankın kullanılacağı yere bağlı olarak da değişiklik gösterebilir. Kullanım alanlarına ve amaçlarına yönelik olarak azot tanklarına gerekirse ısı yalıtımı sağlayan özel izolasyon uygulaması da yapılmaktadır. Sıvı gazları depolamaya yarayan azot tanklarının mutlaka her türlü güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.   Periyodik Kontrollerin İnsan Güvenliği Açısından Önemi   Azot tanklarının yapılması zorunlu olan fenni muayene işlemlerini gerçekleştirecek firmaların mutlaka “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne tabii olması beklenmektedir.   Azot tankı muayene işlemlerinin zamanında ve belirlenen tüm standartlara uygun olarak yapılması insan sağlığı, güvenliği ve beraberinde çevre duyarlılığı açısından da son derece önemlidir.