f Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol - Doğansoy Elektrik Mühendislik

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol

basınçlı kaplar periyodik kontrol

Hayatımız içerisinde pe çok ihtiyacımızı karşıladığımız çeşitli buhar kazanları, kalorifer kazanları, asetilen tüpler, basınçlı hava tankları gibi pek çok alet ve cihaz basınçlı kaplar sınıfına giren ve kontrolleri en her yıl en az 1 defa mutlaka yapılması gereken cihaz gurubudur. Günümüzde basınçlı kaplar periyodik kontrol işlemi uygulanırken işlemi yapan mühendis ve teknisyenin mutlaka alanında uzman ve işini titizlikle yapan birisi olması gerekir. Aksi halde yaşanabilecek ihmalden dolayı ortaya çıkan kaza ve hasarlar hem işletme ve firmalar için büyük zararlara yol açabilecekken aynı zaman da can güvenliği konusunda da büyük tehdit oluşturulabilir.

Basınçlı Kaplar Fenni Muayene İşlemi Nasıl Yapılır?

Günümüzde pek çok işletmede yer alan basınçlı kaplar periyodik kontrol işlemi gerçekleştirmeye makina mühendisleri, metal veya makina bölümü mezunu teknik öğretmenler, makina teknisyen ve yüksek teknikerleri yetkilidir. Basınçlı kaplar periyodik kontrol her yıl en az 1 yıl aralıklarla yapılmalıdır. Ekipmanda yapılan önemli ve kalıcı değişiklikler, kazalar vb. durumlarda ise 1 yıl beklenmeden mutlaka periyodik kontroller yenilenmelidir. Basınçlı kaplarda ekipman kap basıncının 1,5 katı ile hidrostatik test gerçekleştirilmektedir. Bu sayede ekipmandaki zayıf ve sorunlu noktalar güvenli şekilde ortaya çıkarılmaktadır. Günümüzde güvenlik ve emniye ventillerinin de çalışmaları kontrol edilmektedir. Kullanılan ekipmanın ölçü ve kontrol cihazlarının doğru çalışması kontrol edilmektedir. Firmanın ve raporda kullanın ekipmanın şartları sebebiyle genelde hidrostatik testlerin gerçekleştirilemeyeceği durumlarda, mevcut kullanılan hidrostatik testlerin yerine zararsız muayene yöntemleriyle (NDT) de fenni muayene kontroller gerçekleştirilebilmektedir.

Hangi Tip Basınçlı Kap İçin Hangi İşlem Uygulanır?

Türk Standartları Enstitüsü’nün yönetmeliğine göre aşağıdaki tabloda yer alan kapların periyodik kontrol işlemleri ve uygunluk yönetmelikleri belirtilmiştir. Basınçlı kaplar periyodik kontrol hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.