dizel forklift periyodik kontrol

Taşımacılığın ve sanayi işlerinin hızla büyüdüğü ve geliştiği çağda, dizel forklift araçları çeşitli sayıda ürün, koli, malzeme vb. yapılar için kullanılacak araçların daha hızlı taşınması için kullanılan bir taşıma aracıdır. Günümüzde dizel forklift periyodik kontrol işlemi her yıl en az 1 defa periyodik olarak yapılmaktadır.

Dizel forklift,  liftler ve transpaletler olarak genellikle istif grubu makinaları oluştururlar. Bu makinalara çoğunlukla ağır sanayi bölgeleri, şantiye alanları, hava alanları ve yapı arazilerinde rastlanmaktadır. Günümüzde dizel forklift fenni muayene işleminin yapılması ürün ve malların ehemmiyeti ve çevresinde çalışan işçi ve mühendislerin can güvenliği için büyük önem arz etmektedir.

Bakımları diğer istif araçlarına kıyasla biraz daha rahat olsa da büyük bir disiplin ve titizlikle yapılması gerekir. Nitekim devrilme, dökülme yahut çarpışma gibi kazalar kimi zaman çalışanlara denk gelmekte ve gerek can gerek sağlık şartlarına tehdit oluşturabilmekte.

Dizel Forklift Periyodik Muayene Raporu Nasıl Hazırlanır?

Pek çok sanayi ve yapı firma arazilerinde ve şantiyelerde denk geleceğimiz dizel forklift fenni muayenesi yapılırken, öncelikle aracın fren, sinyal, işaretleme gibi temel bazı görev ve işlevlerini yerine getirip getirmediği kontrol edilir.

Bu işlevlerini başarıyla tamamlayan dizel forklift aracı ardından teker hava kontrolü, çatal kolları, zincir durumu, piston, silindir, hortum gibi hidrolik sistemlerin kontrolü yapılarak araç üzerinde herhangi bir hasar veya kusur olmadığı doğrulanarak dizel forklift periyodik kontrol raporuna işlenir.

Son olarak araç üzerinde gerekli operasyonel kaldırma ve taşıma işlemleri tadbik edilerek dizel forklift periyodik kontrol rapor formu doldurularak ilgili birime teslim edilir. Kontrol sırasında ortaya çıkabilecek her tür hata ve aksaklık yahut ihmalden kaynaklı kusurlar, firma ve işletme sahiplerine bildirilerek yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Dizel Forklift Fenni Muayene Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmeliğin asıl işlevi, iş yerlerinde ve ofislerdeki iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden dikkate alınması ve uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı bakanlığın onayınca İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir