elektrik tesisati kontrolu

İş güvenliği ve iş ekipmanları yönetmeliğince elektrik tesisatı periyodik kontrolü, bir yıllık periyotlar halinde paratoner ve topraklama kontrolleri ile beraber yapılması zorunlu bir işlemdir. Doğansoy, sektördeki tecrübesi ile elektrik tesisat kontrolünün periyodik olarak yapılması ve raporlanmasında eksiksiz faaliyet göstermektedir.

Elektrik tesisatı periyodik kontrolü sadece tesisin kurulduğu ilk an değil yönetmelikte de belirtildiği üzere periyodik olarak yapılması gereklidir.

Elektrik Tesisatı Kontrolü Nasıl Yapılır?

Elektrik tesisat kontrollerinde işletmelerin, ilgili standart ve yönetmeliklere uygun bir şekilde tesisat kontrollerinin yapılması gereklidir. Bu işlemlerin arasında termal kamera ile kontrol fazlası ile önemlidir.

Böylelikle sorunlu bölge tespit edilerek büyük hasara neden olmadan önce gerekli önlemler alınmalıdır. Termal kamera ile panolar ve ısınma olabilecek kısımlar kontrol edilerek raporlanmaktadır. Tesisteki kaçak akım rölelerinin çalışıp çalışmadığı, açma akımları ve zamanlarının testi yapılarak uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri Hangi Yönetmeliklerce Yapılmaktadır?

Elektrik tesisatı periyodik kontrolleri, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, kapsamında ilgili yönetmeliklere göre gerçekleşmektedir.

Sabit Tesisler İçin

 • Sabit işletme için: En az yılda 1 defa yapılmalıdır.

Sabit Olmayan Tesisler İçin

 • Sabit işletme elemanları için: En az yılda 1 defa
 • Yer değiştirebilen işletme elemanları için: En az 6 ayda 1 defa

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri Kimler Tarafından Yapılır?

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, akümülatör ile paratoner tesisatı, transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik teknikerleri ya da yüksek teknikerler tarafından yapılmaktadır.

Periyodik kontrol yapacak olan kişilerin eğitim almaları, periyodik kontrol yapacak olan kuruluşların ise hizmet yeterliliği belgesi almaları ya da akredite olmaları zorunludur. Elektrik tesisatı periyodik kontrolü ve ölçümlerinde gerçekleştirilen kontroller ve ölçümler şu şekildedir;

 • Bütün, şalter, sigorta, kaçak akım rölesi, ups prizi ve şebeke prizi gibi elektriksel elemanların tespiti.
 • Kaçak akım rölesi testleri.
 • Gerilim düşüm ölçümü
 • Panolarda yer alan kabloların akım taşıma kapasitelerinin ölçümü ve kontrolü
 • Panolardaki iletkenlerin bağlantı kontrolleri
 • Panoların dışarıdan gelecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü
 • Tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
 • Sigorta kutularında ve panolarda bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü
 • Topraklama ve nötr baralarının kontrolü
 • Topraklama ölçüm ve kontrolleri
 • Çevrim empedansı ölçümleri
 • İzolasyon direnci ölçümleri
 • Termal kamera ile sıcaklık kontrolü