5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak amacı ile binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırılması, yalıtım özellikleri, ısıtma ya da soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile tanımlayacak olursak çamaşır makineleri, buzdolapları gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerli olmaktadır. Bu sınıflandırmalar ise A’dan G’ye kadar yapılmaktadır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtmekte, G sınıfı ise en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir.

Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi veya kısaca EKB denilmektedir. Mevcut binalar için ise enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu bulunmamaktadır

Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, pencerelerin ısıtma yalıtımı, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelere bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

EKB Nasıl Alınır?

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır

Enerji kimlik belgesi düzenlemek için yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınan SMM belgesine sahip mühendisler, mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi vermeye Yetkili Kuruluş sayılmaktadır.

Kendi bünyesinde enerji kimlik belgesi uzmanı mühendis ya da mimar bulunduran yenilenebilir enerji genel müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş enerji verimlilik danışmanlık şirketleri mevcut binalara enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlardır.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketi EKB uzmanları ve SMM belgesine sahip mühendisler vasıtası ile hem mevcut hem yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi hizmetleri sunulmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

Geçtiğimiz yıllara kadar enerji kimlik belgesi yalnızca enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenmekteydi. Ancak yeni yönetmelik ile beraber bünyesinde Enerji Yöneticisi, Enerji Kimlik Belgesi uzmanı çalıştıran ve gerekli makine ve teçhizata sahip serbest mimar ve mühendislik şirketleri de düzenlemeye yetkili şirket sayılmaktadır.

Yönetmeliğin değişmesindeki neden ise enerji verimliliği danışma şirketlerinin sayısının yetersiz olmasından kaynaklıdır. Türkiye’de yer alan mevcut binaların yaklaşık %90’ı enerji kimlik belgesine sahip değillerdir. Bu büyüklükteki taleplere cevap vermek için yetkili firmaların sayılarının mutlaka artması gerekir.

Enerji Kimlik Belgesi Kimler İçin Zorunludur?

Enerji Kimlik Belgesi Kimler İçin Zorunludur

Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemelere göre binaların enerji kimlik belgesi alma zorunlulukları vardır. Enerji kimlik belgesi sayesinde binaların enerji kaynakları daha verimli bir duruma getirilmektedir.

Binalar için geçerli olan bu zorunluluk 2007 yılı Nisan ayında onaylanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun onaylanması ile başlamıştır. Ayrıca 2011 yılından sonra yapılan binalar enerji kimlik belgesine sahiptir, bu belge olmadığı zaman yeni binalar belediyelerden iskan alamamaktadırlar.

EKG Gerekmeyen Binalar

İşletme faaliyetinde ve sanayi alanında bulunan binalar, yapımı üzerinden iki yıldan az bir süre geçmiş binalar ile toplam kullanım alanı 50 metrekare ve daha az olan binalar enerji kimlik belgesi almak zorunda değillerdir.

Enerji kimlik belgesi gerekmeyen alanlardan biride tamamen münferit olarak yapılan sera ve atölyelerdir. Bu tarz olan yapılarda da enerji kimlik belgesi almak zorunlu değildir.

Aynı zamanda soğutma ve ısıtma sistemi kullanılmayan cephanelik, depo ve ahır gibi alanlar için de enerji kimlik belgesi zorunlu değildir. Bu özelliklere sahip olmayan tüm yapılar için enerji kimlik belgesi zorunluluğu vardır.

Enerji Kimlik Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalardaki konutların alım ve satımı yapılmamakla birlikte kiraya da verilemeyecektir.

Enerji Kimlik Belgesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Enerji Kimlik Belgesi için Gerekli Evraklar

Enerji kimlik belgesi için gerekli olan evrakları temin etmek çok kolaydır. Gerekli evraklar ve kısaca açıklamaları ise şu şekildedir;

Mimari Proje: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bina Performansı Ölçüm Yazılımı programına bina sıfırdan çizilerek girilir. Bu nedenle mimari proje gerekli olduğundan birçok apartman yönetiminde mevcuttur.

Mimari proje yok ise bağlı olduğunuz belediyeden ücretsiz olarak binanıza ait mimari projeyi alabilirsiniz. Şayet mimari proje belediye’de de yok ise binanın rölevesinin çıkarılması gerekir. Bir mühendis veya mimar binayı yerinde gördükten sonra röleve çıkarma işlemini geçekleştirmektedir.

Yapı Ruhsatı: Bu ise her binada istisnasız olan bir belgedir.

Talep Formu: bu formda ise bina hakkında sorular yer almaktadır. Örnek verecek olursak, bina aydınlatmalarının fotoselli olup olmadığı gibi bina ekipmanlarına ait bilgiler yer almaktadır.

Isı Yalıtım Raporu: Mantolama işlemi yaptırdıysanız bu belgeye sahipsiniz demektir. Mantolama işlemi olmayan binalar da ısı yalıtım raporuna sahip olmaktadır. ısı yalıtım belgesi yok ise enerji kimlik belgesi düzenlemesi için müracaat edilen firmadaki enerji yöneticisi bu raporu hazırlayabilir.