Güç Artırım Talebi Nedir?

güç artırım talebi nedir

Güç artırım talebi nedir sorusunun cevabını detaylı bir şekilde bu yazımızda bulabilirsiniz. Elektrik tesisatının yetersiz kaldığı durumlarda kurulu tesisatının gücünün artırılması için enerji dağıtım şirketine güç artırım talebi yapılması gerekir. Bunun için bazı prosedürler işletilir. Gerekli taleplerin ardından kurulu güç artırımı işlemi, yetkili elektrik firmalarının deneyimli personeli ile yapılabilir. Tüm prosedürlerde elektrik dağıtım şirketinin onayı gerekir. Güç artırım talebi yapıldıktan sonra elektrik gücü artırım bedeli ödenmesi gerekir. Talep sonrası bağlantı gücü hesabı yapılır.

Güç Artırım Talebi Prosedürü

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’ne göre, elektrik dağıtım sistemine bağlı kullanıcılar veya sistem dışındaki bir kullanıcı, güç arttırma talebinde bulunabilir. Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kurulu güç arttırma talebinde bulunulması gerekir.

Her elektrik tüketicisi, elektrik faturalarında belirtilen sözleşme gücü artırım işlemi veya azaltmak için güç artırım talebi yaparak, sözleşmede değişiklik isteyebilir. Talep edilen güç sebebiyle kurulu güçte artış gerekiyorsa tüketici başvuru sırasında bir güç artırım projesi sunmalıdır.

Elektrik dağıtım şirketi, tüketicinin elektrik gücü arttırım talebini inceleyerek 10 iş günü içinde olumlu veya olumsuz cevap verir. Saha etüdü gerektiren güç artırma talebi için 20 iş günü içinde cevap verilir. Sözleşme gücü kapsamında değişiklik yapılması uygun bulunursa bağlantı sözleşmesi güç artırım işlemlerini içerecek şekilde tadil edilir.

Güç artırma talebi, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılmak zorundadır. Bir yıl içinde en fazla 3 kez güç artırımı talep edilebilir. Talebi kabul edilmeyenlerden takip eden 6 aylık süre içerisinde sözleşme gücünden fazla usulsüz elektrik enerjisi tüketimi tespit edilirse yönetmelik hükümlerine göre yaptırım uygulanır.

Güç Artırım Talebi İçin Gerekli Evraklar

BEDAŞ güç artırımı veya Boğaziçi elektrik güç artırımı işlemlerinde farklı bedeller veya evraklar istenebilir.
Güç artırım talebi için istenen evraklar şunlardır;
Şahıslar için:

 • Tapu veya kira kontratı fotokopisi
 • Gayrimenkul sahibi kimlik fotokopisi
 • Vekâletname

Özel firmalar için:
 • Tapu veya kira kontratı fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • İmza beyanı fotokopisi
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • Vekaletname

Limitet ve anonim şirketler için:
 • Tapu veya kira kontratı fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Ticari Sicil gazetesi
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Faaliyet belgesi fotokopisi
 • Yetkili kimlik fotokopisi

Güç artırım talebi nedir sorunuza detaylı bir şekilde cevap vermeye çalıştık. Eğer güç artırım talebi nedir sorunuzun cevabını daha detaylı öğrenmek için zaman kaybetmeden bizimle iletişime geçin.