Güç Artırımı Nedir?

güç artırımı nedir

Güç artırımı, elektrik tesisatlarında veya trafolarda enerji kapasitesinin artırılması işlemidir. Elektrik piyasası müşteri hizmetleri yönetmeliği çerçevesinde yapılabilir. Güç artırımı, güç artırımı projesi çiziminde belirtilen mevcut gücün arttırılması işlemini ifade eder. Peki güç artırımı nedir güç artırımı için gerekli evraklar nelerdir?

Güç Artırımı İhtiyacı Nasıl Belirlenir?

Elektrik tesisatına bağlı cihaz veya makinelerin tükettiği elektrik enerjisi yetersiz kalabilir. Bu sebeple güç artırımı prosedürleri kapsamındaki gereksinimlerin uygulanması gerekir. Bir tesisatta mevcut gücün yetersiz olduğu durumlarda talep edilen gücün belirlenmesi için elektrik güç artırımı proje çiziminde belirtilen kurulu güç ile kullanılan enerji çarpılır.

Başka bir ifade ile konutta veya iş yerinde kullanılan elektrikli alet, cihaz ve makinelerin toplam güç ile uyumlu ve orantılı güç artırımı yapılmalıdır. Sayacın bağlantı gücüne kadar güç artırım talebi yapılabilir. Artırılacak güç ile ilgili yeni bir proje hazırlanır ve sözleşme revize edilir. Kullanılan elektriğin kurulu gücü, elektrik faturasındaki “sözleşme gücü” maddesi ile belirtilir.

Güç Artırım Talebi Nedir?

Güç artırımı nedir sorunuza bu bölümde detaylı bilgi bulabilirsiniz. Mevcut elektrik tesisatı veya sayacın gücü, tüketilen enerjiyi karşılamıyorsa sürekli sigortalar atar. Bu sorunu çözmek için güç artırım talebi yapılması gerekir. Bu talep, yetkili elektrik firmaları aracılığı ile enerji dağıtım şirketinin onayı ile gerçekleştirilebilir. Konut veya iş yeri tadilatları, yeni alanlar ekleme, sisteme yeni makine veya elektrikli teçhizat yerleştirme gibi durumlarda güç artırımı talebi ile kurulu güç artırılabilir. Prosedür, enerji dağıtım şirketlerine başvuru ile başlar. Talep onaylanırsa güç artırımı projesi hazırlanarak elektrik tesisatının gücü yükseltilebilir.

Güç Artırımı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Elektrik tesisatın güç artırımı için gerekli evraklar şunlardır;

 • Konutlar için tapu veya kira kontratı fotokopisi
 • İş yerleri için vergi levhası fotokopisi
 • İş yeri faaliyet belgesi
 • Ticari Sicil Gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Talep eden gayrimenkul sahibinin kimlik fotokopisi
 • Gerekli durumlarda vekâletname

Güç Artırımı Hakkında Önemli Bilgiler

 • Güç artırımı talepleri için enerji dağıtım şirketlerinin talep ettiği evraklar ve prosedürler değişebilir.
 • Enerji şirketleri, güç artırımı süreçlerinin takibi için online hizmetler sunmaktadır.
 • Güç artırma işlemi için sahada keşif ve kontrol çalışmaları yapılması gerekir.
 • Güç artırma için prosedürler, yetkili elektrik firmaları aracılığı ile işletilebilir.

Güç artırımı nedir sorunuza bu bölümde cevap bulamadıysanız zaman kaybetmeden bizimle iletişime geçin, tüm sorularınıza hızlı cevap bulun.