Havalandırma Projesi

havalandırma projesi

Hayatımızın hemen her alanında kullandığımız, pis kokuları, zehirli gaz ve dumanları arıtmak ve yaşadığımız ortamdan temizlemek için kullandığımız sistemler havalandırma sistemleri olarak geçmektedir. Günümüzde havalandırma projesi yapılırken mutlaka çalışılan proje ve tesisin yapısı, bina uygunluk sistemi ve sonrasında yapılacak havalandırma tesisatı periyodik kontrol işlemleri için tüm fizibilite çalışmalarının koşullara uygun hazırlanması gerekir. Havalandırma projesi pek çok işletme, bina, kurum, ev ve yapıda kullanılan, davlumbaz, boru temizlik ve filtre hatları gibi pek çok sistem kurulmakta ve işletilmektedir. Havalandırma tesisatı projesi, DoğanSoy Elektrik firmamız tarafından hizmeti verilen, kalite ve güven esaslı, son teknoloji havalandırma ve filtre sistemlerinin kullanıldığı gelişmiş projeler arasında yer almaktadır.

Havalandırma Tesisatı Projesi Nasıl Yapılır?

Günümüzde uygulanan havalandırma projesi inşalarında genellikle iki sistem kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi çift kanallı sistem diğeri ise tek kanallı sistemdir.

Çift Kanallı Sistem: Çift kanal besleme sistemleri havalandırma tesisatının uygulanacağı her bir bölgeye biri sıcak diğeris oğuk hava gönderen iki koldan oluşmaktadır. Bölgedeki arzu edilen oda sıcaklığını ayarlamak için bir mikser odasında sıcak ve soğuk belirli oranlarda karıştırılır.

Tek Kanallı Sistem: Tek kanal besleme sistemi düzenlemesi ise hava tesisatı projesinde havayı belirli bir sayıdaki bölgeye ulaştırır. Tek kanal sistemi, tüm bu bölgelere, o bölgelerdeki gerek duyulan en düşük hava sıcaklığını sağlayacak beslemeyi yapar. Mevcut bölgeler içindeki bir oda termostatı ve kol ayrımındaki bir ısıtıcı yardımıyla, tüm bölgede ayrı ayrı bölgenin sıcaklığı kontrol edilir. Arzu edilen en küçük havalandırma miktarı, dış hava damperleri en aza ayarlanarak yapılır. Aşırı soğuk ve aşırı sıcak havalarda hava tesisatı sayesinde dış hava damperleri en düşük değere ayarlanır, fakat ılık havalarda bunlar açık olabilir.

Havalandırma Tesisatı Projesi Hangi Hizmetleri Kaplar

DoğanSoy Elektrik olarak vermiş olduğumuz son teknoloji havalandırma tesisatı projesinde verilen hizmet ve uygulanan çeşitli inşa aşamaları bulunmaktadır. Önceliğimiz temiz filtre ve kaliteli işçiliğe dayanan havalandırma projesi yapılırken, uzman mühendislerimiz öncülüğünde ön fizibilite çalışması ile havalandırma tesisatının yapılacağı ortam ve koşullar hazırlanır. Bunların yanı sıra tüm aşama ve hizmetler şu şekildedir:

  • Havalandırma tesisatı projesinin analizinin yapılması, ihtiyaç duyulan belirlenmesi ve müşteri taleplerinin alınması.
  • Var olan havalandırma tesisatının teknik analizi,
  • Avrupa standartlarına uygun havalandırma tesisatı projesi,
  • Yasal mevzuata ve yönetmeliğe uygunluk denetimi ve iş güvenliği denetiminin sağlanması,
  • Havalandırma sistemi için proje ekibinin belirlenmesi ve proje konusunda eğitimi,
  • Havalandırma tesisat projesinin uygulanması,
  • Garantili havlandırma projesi ve garantili ekipman sisteminin kurulması,
  • Havalandırma tesisatı projesinin müşteriye teslimi ve kalite kontrolü,
  • Her yıl yapılacak periyodik havalandırma tesisatı kontrolleri.