İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü

iş ekipmanlarının periyodik kontrolü

Hepimiz gündelik hayatımızda pek çok iş ve meslekte çalışmakta ve gelirimizle geçimimizi sağlamaktayız. Elbette kimimiz masa başı daha güvenli işlerde çalışırken kimimiz şantiye, baraj, yol gibi inşaat ve yapı alanlarında yani daha riskli bölge ve alanlarda çalışmaktadır. Bunların yanı sıra fabrika, sanayi, demir çelik fabrikaları, kaynak ve yüksek gerilimli makine şantiyelerinde, yüksek risk altında çalışan pek çok işçi, teknisyen ve mühendis, çeşitli iş ekipmanları kullanmaktadır. İş yerlerinde yaşanan pek çok kaza ve yaralanma sebebiyle İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğinin zorunlu olarak getirmiş olduğu iş ekipmanlarının periyodik kontrolü işleminin yapılması ve işletmenin uygun kural ve tüzükleri taşıyor olması gerekmektedir.

İş Ekipmanları Periyodik Kontrol Raporu Nasıl Hazırlanır?

Pek çok firma ve işletmeye ait kurumlarda gerek mal güvenliği gerekse çalışan can sağlığı ve güvenliği için iş ekipmanlarının periyodik kontrolü raporunun her yıl düzenli olarak hazırlanması gerekir. Bu rapor hazırlanırken mutlaka iş ekipmanın ve aletlarin güvenliğinin kurulma ve montaj kurallarına mutlaka bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından hemen sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili ve bilgili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir. İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanlarının periyodik kontrolü rapor formu yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması, çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın epey bir süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden oluşturabilecek durumlardan sonra, arızanın anında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik şartlarının mutlaka korunması için periyodik kontrollerin yapılması gerekmektedir.