Katodik Koruma Ölçümü ve Raporu

Günümüzde hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıran, ihtiyaç duyduğumuz tüm iş ve hizmetleri çok kısa sürede halletmemize yarayan pek çok elektronik ve mekanik cihaz metal alaşımlı parçalardan üretilmekte veya saf metalden oluşmaktadır. Metal, çevresel faktörlerden çabucak etkilenen, çevresinden aldığı hava ve su bileşimleri sebebiyle çabucak bozulabilecek bir madde türüdür. Geçmişten günümüze insanoğlu, metalin bu hassasiyetini bildiği için metali ve metalden ürettikleri ürünleri korumak için çeşitli koruma yöntemleri keşfetmişlerdir. Günümüzde metal ve metalik cihazları korumanın en sık kullanılan yöntemlerinden bir tanesi katodik koruma. Metal üzerinde korozyonu önlemek amacıyla çeşitli alan ve sahalarda kullanılan Katodik koruma korunacak metal yapıyı oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyinde gezmekte olan anodik reaksiyonların durdurulması sistemine dayanır.

Katodik koruma ölçümü sonrasında ilgili metalin korozyona uğramasının önüne geçilerek, metal veya metalik yapı sahibi işletmenin büyük zararlara uğraması ve olası mal kayıpları yaşaması da engellenir. Ayrıca katodik koruma ölçümü aynı zamanda metallerin ve cihazların ömrünü uzatan koruma yöntemlerinden bir tanesidir. Bu sebeple katodik koruma ölçümü periyodik olarak yapılmalı ve olası metal kayıplarının önüne geçilmesi, işletme ve firmalar için büyük avantaj sağlayacaktır.

Katodik Koruma Nasıl Yapılır?

Çağımızın son teknoloji ürün ve cihazları, tesislerde kullandığımız ve çeşitli elektromanyetik akımlara maruz kalan pek çok büyük ölçekli cihaz ve yapılar metalden üretilmekte ve farklı amaçlarda kullanılmaktadır. Metalin korozyona uğramasını önlemek amacıyla kullandığımız katodik koruma yöntemi, korunması istenen metal üzerinde potansiyelini adonun açık devre potansiyeline kadar polarize ederek uygulanmaktadır. Bunu sağlamak için metal yüzeylere katodik yönde bir dış akım uygulanır. Genellikle sistemlerde iki tür katodik ölçüm yöntemi uygulanmaktadır. Bunlardan birisi dış akım kaynaklı katodik koruma diğeri ise galvanik anotlu katodik korumadır.

Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma

Metali korozyondan korumaya yönelik verilen çabalardan bir tanesi dış akım kaynaklı katodik koruma yöntemidir. Dünya’nın pek çok ülkesinde uygulanan dış akım kaynaklı katodik koruma yönteminde metale dıştan doğru bir akım uygulayarak yapılan katodik korumadır. Dış akım kaynaklı sistemde yardımcı anot olarak; toprak altı yapılarında en yaygın olarak kullanılan anot tipi silis katkılı demir anotlardır. Dış akım kaynaklı katodik koruma yöntemi sonucunda ilgili metalin korozyona uğraması engellenmiş olur ve metalik yapı korunur.

Galvanik Anotlu Katodik Koruma

Galvanik anotlu katodik koruma yönteminde genellikle korunmak istenen metale kendisinin sahip olduğundan çok daha negatif potansiyelde anot bağlanarak galvanik bir pil oluşturulur. Bu sayede metal katot hale getirilir. Galnovik anotlar tıpkı bir pil gibi akım üretir ve anodun çözülmesi sonucunda açığa çıkan elektronlar dış bağlantıdan korunan metale taşınarak katodik reaksiyon için gerekli olan elektronları sağlar.

Katodik Koruma Ölçüm Raporu Nasıl Hazırlanır?

Günümüzde metalleri korozyona uğramaktan korumak için kullandığımız katodik koruma ölçüm raporu hazırlanırken topraklama yönetmeliğine bağlı olarak aşama ve adımlar uygulanır. Topraklama yönetmeliğince bir katodik koruma ölçüm raporu hazırlanırken referans anodun üst tarafındaki kapakçığı açılır, açılan bölmeye bakır / sülfat eriği koyularak tekrar kapakçık kapatılır. Artık bakır / sülfat eriyiğinin içine çekmeye başlamasıyla birlikte referans anodun kullanımı başlar. Eğer referans elektrodunu kullandıktan sonra uzun zaman kullanılmayacaksa, bölmedeki bakır / sülfat eriğinin boşaltılması gerekir. Zımpara yardımı ile referans anodunun eriyiğe batırılan bakır çubuğu temizlenir. Naylon poşetin içerisine referans anodu koyularak, uzun süre muhafaza edililr. Böylece gözlemlenen tüm aşama ve bilgiler rapora kaydedilerek ilgili birimlere ibraz edilir.