Kompanzasyon aylık bakım sözleşmesi

kompanzasyon aylık bakım sözleşmesi

Yapılan yasal düzenlemeler kapsamında kompanzasyon aylık bakım sözleşmesi kompanzasyon sistemine ait periyodik bakım, danışmanlık ve arızaların giderilmesini taahhüt eden bir sözleşmedir. Bu sözleşme sistemde belli süreler içinde veya aylık periyodik bakım, onarım ve takip işlemleri yapılmasını içeren bir prosedür olarak öne çıkar. Peki, kompanzasyon ne anlama gelir? kompanzasyon aylık bakım sözleşmesi ile alakalı detayların önemi nedir?

Kompanzasyon Nedir ve Nasıl Çalışır?

Kompanzasyon terimi, elektrik enerjisinin verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi için uygulanan bir prosedürdür. Özellikle sanayi bölgelerinde kullanılan bir prosedür olmakla birlikte elektrik enerjisi, trafo veya santrallerden iletim hatları boyunca işyerleri veya sanayideki tüketicilere kayıpsız şekilde iletilmelidir. Sanayi bölgesi sınırları içerisinde veya fabrikalarda yüksek kapasiteli makineler kullanılır. Bu bölgelerde bulunan konutlar bu yüksek tüketimden olumsuz etkilenir. Bu kullanımdaki enerji kayıpları, tüketimi de artırır. Bu olumsuz durumların önüne geçmek için "kompanzasyon sistemi" adı verilen elektrik mühendisliği yaklaşımı uygulanır.

Bir başka tanıma göre; enerji dağıtım şirketleri şebekeden elektrik kullanımına sınırlama getirmiştir. Bu sınır aşılırsa reaktif güç kullanımı ücreti tahsil edilir. Endüktif devrelere sahip evlerde reaktif güç harcaması çok az olduğundan kompanzasyon kullanımı gerekmez. Ancak sanayilerde reaktif güç kullanımı sebebiyle kompanzasyon sistemine ihtiyaç duyulur.

Kompanzasyon Aylık Bakım Sözleşmesi Hakkında Bilinmesi Gereken Detaylar

Kompanzasyon aylık bakım sözleşmesi bir nevi elektrik tesisatı bakım onarım sözleşmesi olarak da bilinir. Uygulayıcı firma, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatları çerçevesinde hareket eder. Firma, tüketicinin talep ettiği endüktif reaktif ve kapasitif reaktif oranlarında sistemin devamlılığını sağlamakla yükümlüdür.

Bahsi geçen sözleşmeye göre, periyodik olarak haftalık veya aylık kompanzasyon sistemi kontrolü veya takibi yapılır. İşletmenin durumuna göre 10 ila 15 gün aralıklarla periyodik bakım uygulanır. Yüklenici firmanın, arıza bildiriminin ardından şehir içinde 24 saat, şehir dışında 48 saat içinde sisteme müdahale etme zorunluluğu vardır.

Kompanzasyon aylık bakım sözleşmesi içindeki bazı önemli maddeler şunlardır:

  • Sistemin devamlılığını taahhüt eden firma bunu gerçekleştiremezse işletmenin elektrik faturasına yansıyan reaktif bedelini ödemekle yükümlüdür.
  • Sözleşme ücreti ödenmemesi durumda yüklenici firmaya tek tarafı fesih hakkı doğar.
  • Sözleşme ücreti, sistemin bakım, onarım işçiliğini kapsar.
  • Arıza durumunda ve kontroller sırasında kullanılan malzemeler ve parçaların ücretleri şirkete faturalandırılır.
  • Elektrik tesisatı bakım onarım sözleşmesi süresince, sisteme yetkili personel dışında kimse müdahale edemez. Aksi durumda sözleşmeye aykırılık ortaya çıkar.
  • Sözleşme; doğal afetler, asayiş olayları, saldırı veya yüksek voltaj gibi sebeplerle sistemin arızalanması veya sistemin taşınması gibi durumlarda sistemle birlikte satılamaz.