Köprülü Vinç Periyodik Kontrol

Günümüzde sıkça şantiye, fabrika ve sanayi alanlarında denk geldiğimiz köprülü vinçler, ortalama 50-75 hatta 100 ton ağırlık kaldırabilen elektronik bir yük taşıma sistemidir. Günümüzde köprülü vinç periyodik kontrol işlemleri her yıl mutlaka aksatılmadan düzenli olarak yapılması hayati önem ve risk taşımaktadır. Köprülü vinçler, çift kirişli veya tek kirişli olarak iki farklı kolon arasında köprü vazifesi görmekte ve bu alan aralığında çok ağır yükleri ve malları taşımada kullanılmaktadır. Bu sebeple köprülü vinç periyodik kontrol işlemlerinin mutlaka düzenli yapılması, hem işletmenin zarara uğramaması hem de bir can kaybının yaşanmaması için oldukça önemlidir.

Köprülü Vinç Periyodik Muayene Raporu Nasıl Hazırlanır?

Sanayi ve fabrika alanlarında sıkça karşımıza çıkan köprülü vinçler, mutlaka sistematiği ve binanın statik yapısına uygun konumlandırılmalıdır. Aksi halde köprülü vinç üzerinde yaşanabilecek herhangi bir kaza, devrilme, halat kopması gibi durumlarda hem işletme büyük zararlara uğrayacağı gibi hem de çok sayıda can kaybı da yaşanabilmektedir. Köprülü vinç periyodik kontrol oluşturulurken vincin sistemine ve yönetmelikte belirtilen kural ve nizama uygun inşa edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun yanı sıra vincin taşıma vazifesini mevcut gücünün minimum ve maksimum ağırlığını kaldırıp kaldıramadığı kontrol edilir. Periyodik kontrol sırasında ortaya çıkan tüm kusur ve aksaklıklar Köprülü vinç periyodik kontrol doldurularak işletme yetkililerine bildirilir.

Köprülü Vinç Fenni Muayene Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmeliğin asıl işlevi, iş yerlerinde ve ofislerdeki iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden dikkate alınması ve uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı bakanlığın onayınca İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsamaktadır.