Lpg Tankı Periyodik Kontrol

LPG tankları içerilerinde lpg gazı bulundurduklarından dolayı oldukça tehlikelidir. Lpg gazı depolama tanklarının dış yüzeyleri 4 ya da 5 mm. arasında değişen kalın sacdan üretilen çeşitli dış etkenlerden korunması amacıyla epoksi adı verilen malzeme ile kaplanmaktadır. LPG tankları dış yüzeylerinin kalın sac ile kaplanmasının dışında da güvenlik amacı ile toprağın altına yerleştirilir.

 Belirlenen Standartlar Çerçevesinde Periyodik Kontrollerin Gerçekleştirilmesi

LPG tanklarının en çok kullanıldığı alan benzin istasyonlarıdır. Çok yüksek kapasitede bulunan LPG tankları içinde bulunan gaz, gaz ile çalışan araçların LPG depolarına aktarılmaktadır. Oldukça yüksek derecede tehlike içeren tankların mutlaka belirli aralıklar ile bakım ve periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Periyodik kontrol işlemlerinin ise belirlenmiş ve onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. LPG tanklarının fenni muayene işlemleri TS EN 12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun yaptırılır. Periyodik kontrol işlemleri ise API 620, API 650, API 653, API 2610 standartlarında belirtilen koşullara göre gerçekleştirilmektedir. Lpg tanklarının vana kontrolleri ise 5 yılda bir yapılmaktadır. LPG tanklarının yapılması zorunlu olan fenni muayene işlemlerini gerçekleştirecek firmaların “İŞ Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne tabii olması gerekmektedir. Söz konusu muayenelerin zamanında ve tüm standartlara uygun olarak yapılması insan sağlığı, güvenliği ve beraberinde çevre duyarlılığı açısından da son derece önemlidir.

 Gerçekleştirilen Periyodik Kontrol Sonrası Hazırlanan Rapor

Konusunun uzmanı ekipler ve sahip oldukları ekipmanlar ile gerçekleştirilen LPG tankı periyodik kontrolleri sonucunda tespit edilen eksiklikler, uygunsuzluklar ya da tehlikeli durumların detaylı şekilde raporlandırılması işlemidir. Hazırlanan bu raporların önemi eksiklikleri ya da uygunsuzlukları görülen noktaların açık bir şekilde ifade edilmesi sonucu herhangi bir olay gerçekleşmeden önleminin alınmasının sağlanmasıdır. Gaz depolama tankları çoğunluklu olarak endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır. Petrol ya da gaz gibi kimyasal yanıcı maddelerin depolanması işlemi gerçekleştirilmektedir. Elbette ki parlayıcı ve yanıcı bu maddelerin depolandıkları bu tanklarda bir takım riskler olabileceği bilinmektedir. Tüm bu gerçekleşmesi muhtemel can ya da mal kaybı gibi sonuçları olabilecek olayların gerçekleşmesini engellemek amacı ile periyodik kontrollerin önemi çok ciddidir. Gaz depolama tanklarının ve tehlikeli sıvı bulunduran tankların periyodik kontrol süreleri olan beş yılın asla aşılmaması gerekmektedir.

 Gaz Depolama Tanklarının Kurulumu ve Alınacak Önlemleri

- Tank havuzlarının, tankın sahip olduğu hacmine eşit miktarlarda olması gerekmektedir ve hazırlanan havuzların kesinlikle sızdırmayacak özelliklerde olması sağlanmalıdır. - Gaz depolama için hazırlanan tankların kesinlikle kişilerin zarar görmeyeceği standartlarda hazırlanması, kurulması ve işletilmesi gerekmektedir. - Gaz depolama tanklarında maddelerin yanıp, tutuşacağı bir sızıntı olma ihtimali olmaması için periyodik kontrol sırasında raporların düzgün hazırlanması ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde uyarıların yapılması gerekmektedir. - Çalışanların standartlarda belirtilen tüm önlemleri alarak depolara yaklaşması gerekir, alevlere, statik etkilere karşı tam donanımlı giysiler giyilmek zorundadırlar. -Prosedürler çerçevesinde belirtilen şekilde vanaların teknik ekipmanlar ile sıkılması gerekmektedir.   Tüm bu işlemler, yapılması gereken periyodik kontroller süreleri içerisinde ve belirlenen standartlara uygun şekilde yapılması insan sağlığı ve güvenliği için son derece önemlidir.