Mapa Periyodik Kontrol

mapa periyodik kontrol

Genellikle büyük endüstriyel fabrikalarda ve endüstriyel tüm işletmelerde civata olarak kullanılan malzemeye mapa adı verilir. Mapa ucu halkalı olarak kullanılan ve endüstriyel alanda civata gibi işlev gören araçlara verilen addır.

Mapanın en fazla kullanıldığı alanlar ise endüstriyel tesislerde, tershaneler ve rafinerilerdir. Bu alanda ağır yükleri kolaylıkla kaldırmak için mapa kullanımı tercih edilir. Büyük işletme ve fabrikalarda kullanılan mapalar, iş güvenliği açısından da büyük önem taşır. Bu sebeple mapa periyodik kontrol ve bakım isteyen bir malzemedir. Ağır işlerde tercih edilen mapaların mutlaka yönetmeliğe uygun olarak kontrol edilmesi ve gerekli tüm bakımlarının yapılması gerekir.

Mapa periyodik kontrol bakımlarını kimler yapabilir?

Mapalar ağır endüstriyel işlerde tercih edildiği için iş güvenliği açısından büyük önem taşır. Yönetmelik kapsamına alınan mapalar mutlaka yönetmeliğe uygun olarak kullanılmalı ve mapa periyodik kontrol ile bakımları yapılmalıdır. Periyodik kontroller herkes tarafından yapılamaz. Özellikle fenni muayene sırasında mapalar mutlaka uygun görülen kişiler tarafından kontrol edilmesi gerekir. Çünkü yapılan kontrol ve bakımlar sonrasında malzeme ile ilgili gerekli bakımın yapıldığına dair rapor tutulması gerekiyor. Bu raporlar mutlaka yetkili kişiler tarafından onaylanmalı ve imzalanmalıdır.

Mapa kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun olmuş kişiler tarafından yapılır. Ayrıca bu kişilerin kontrolleri yapacağına dair sertifikalarının da olması gerekmektedir. Sadece mühendislik fakülteleri değil aynı zamanda makine veya metal eğitimi bölümlerinden mezun kişiler de periyodik bakımları yapıp, rapor tutabilirler.

Mapalar İçin Yönetmelik

Mapalar ağır endüstriyel sanayilerde tercih edildiği için iş güvenliği yönetmeliğine tabii tutulmuştur. Mapalar yönetmelikte 6331 sayılı kanun gereğince “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” nin 2.2. kaldırma iletme ekipmanları içerisinde yer alır. Bu sebeple kaldırma iletme ekipmanları için öngörülen kontroller ve bakımlar yapılması gerekir.

Mapa periyodik kontrol yılda en az 1 kez periyodik bakım ve kontrolden geçmelidir. Yapılan kontrol ve bakımlardan sonra yetkili kişiler tarafından mutlaka rapor tutulması gerekir. Raporda malzemelerin sadece aksayan tarafları değil aynı zamanda bakım yapılan yanları da belirtilmelidir. Herhangi bir muayene sırasında yapılan bakımlara dair raporlar göz önünde bulundurulur.