monoray vinc periyodik kontrol

Günümüz çağı, makine ve elektronik cihazların önde ve güçlü olduğu çağ. Artık insanlar büyük ölçekte yük ve eşyaları taşıma için insan gücü veya hayvan gücü kullanmak yerine makineleri kullanmaktadır.

Monoray vinçler de örneğine sıkça büyük sanayi ve şantiye alanlarında rastladığımız, iki büyük duvar veya kolon arasında inşa edilen ve raylı sistemi sayesinde yükleri bir yerden diğer bir yere taşımakta kullanılan sistemlerdir.

Günümüzde monoray vinç periyodik kontrol işlemleri mutlaka her yıl en az 1 defa periyodik olarak aksatılmadan yapılmalıdır. Monoray vinçler elektronik taşıma sistemi olarak kullanılan vinç sistemidir ve çok ağır yükleri kaldırmaktadır. Bu yüzden monoray vinç periyodik kontrol işlemlerinin aksatılmadan yapılması büyük önem ve hayati risk taşımaktadır.

Monoray Vinç Periyodik Muayene Raporu Nasıl Hazırlanır?

Sıkça sanayi ve fabrikalarda gördüğümüz monoray vinçlerin mutlaka yönetmelikte yer alan kuruluma ve sistematiğe uygun hazırlanmış olması ve aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir.

Monoray vinç periyodik kontrol raporu hazırlanırken mutlaka vincin sahip olduğu taşıma direklerinin sağlam olduğu, birbirine monte ve yerleşimin sistemine uygun yapıldığı, herhangi bir çatlak, paslanma, eksik yağlanma gibi hasarların olmaması gerekir.

Periyodik muayene sonrasında ortaya çıkan tüm kusur ve eksiklikler monoray vinç periyodik muayene raporu olarak firma yetkililerince paylaşılmaktadır.

Monoray Vinç Fenni Muayene Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmeliğin asıl işlevi, iş yerlerinde ve ofislerdeki iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden dikkate alınması ve uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı bakanlığın onayınca İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir