Pergel Vinç Periyodik Kontrol

Yüklerin bir noktadan başka bir noktaya taşınması ve nizami bir şekilde düzenlenmesi için kullanılan, daha çok depolarda bulundurulan ekipmana pergel vinç denilmektedir. Pergel vinçler, yüklerin ve özellikle limanlarda konteynırların boşaltılıp yüklenmesinde de kullanılmaktadır. Pergel vinç, sabitlendiği yerden belirli uzunluğa kadar olan kısma mal ve benzeri şeylerin taşınması için kullanılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği için pergel vinçlerin de periyodik bakım ve muayene işlemine tabii tutulması gerekmektedir.

 Pergel Vinçlerin Muayene İşlemleri

Pergel vinçler, limanlar da, inşaatlarda ve depolarda kullanılan ve insan kontrolünde olan ekipmanlardır. Bu nedenle de muayene işlemine tabii tutulmaktadır. Bu muayene işlemi sırasında kulanım raporları hazırlanır ve bu raporlar doğrultusunda ekipmanın montajı yapılır. Pergel vinçlerin muayene işlemi montajından önce başlayan bir çok işlem göz önünde bulundurulur. Muayene işleminde göz önünde bulundurulacak olan işlemler ise genel olarak şu şekilde sıralanmaktadır;
  •  - Pergel vinçin kullanılacak olan alanının uygunluk durumu,
  •  - Pergel vinçlerin yük kaldırıp indirirken insan sağlığını tehlikeye atmayacak ölçüde çalışma koşullarının sağlanıp sağlanmadığı,
  •  - Pergel vincin sabitlendiği yerin yapılan montajının denetlenmesi,
  •  - Pergel vincin teknik aksamlarının kontrolü ve elektrik gibi enerji kaynakları ile olan irtibatı, bu bağlantıların doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığı,
  •  - Pergel vincin mekanizmalarının doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığı,
muayene işleminin ardından yapılan teknik analizler neticesinde tespit edilerek raporlanır. Bu rapor doğrultusunda pergel vinç harekete geçirilir.

 Pergel Vinçlerin Periyodik Bakımları

İş kanunu ve yönetmeliklerinde bir iş makinesi olarak değerlendirilen pergel vinçler kanuni olarak yılda bir kere mutlaka periyodik bakıma sokulmalıdır. Ancak, vincin kullanım durumuna göre periyodik bakım süresi değişmektedir. Periyodik bakım, önceleri yapılan muayene ve teknik analizlerin sürekliliğini koruması ve ekipmanın sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli olan işlemdir. Mekanizmaların ve bağlantı aksamlarının doğru bir şekilde çalıştığının belgelendiği periyodik kontrollerle sağlanmaktadır. Öte yandan periyodik bakımların sağlanması işçilerin can güvenliği içinde gereklidir. Bu anlamda kanunlarla zorunlu hale getirilen periyodik bakımlar, mutlaka gerek görüldüğünde yılda bir kaç kez bile yaptırılabilmektedir. Periyodik bakımlar ihmal edilmeyecek olan bir işlemdir.