İş güvenliğinin kaliteli ve etkili bir şekilde sağlanması, iş veriminin artmasına da yardımcı olmaktadır. Bu nedenle yasa ve yönetmeliklerin öngördüklerini yerine getiren işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesiyle birlikte işçilere daha iyi çalışma ortamı sağlanmaktadır.

Periyodik kontrol işçi sağlığı ve güvenliği konularında önemli bir prosedür olduğundan, periyodik bir şekilde ilerleyen kontroller sonucunda yapılan işlemler genel olarak aletlerin, teçhizatların, makinelerin ve ortamın denetlenmesi ve gerekli muayenelerin yapılmasını kapsamaktadır. İşte bundan dolayıdır ki periyodik muayene de denmektedir. Periyodik olduğundan dolayı da her yıl en az bir defa yapılması zorunludur.

Yasal olarak hizmet veren firmalar sizlere bu konuda en iyi çözümleri sunmaktadır. İş ekipmanlarının güvenilir yapıda olması çalışan kişinin sağlığını korumasına yardımcı olacağı gibi iş akışının da ilerlemesine katkı sunarak işin daha verimli olmasına da yardımcı olacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işletmeler için geçerli olan Periyodik Kontrollerde sorumluluk işverene ait olduğundan makine ve teçhizatlar için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması da yasal kapsam içerisinde yer almaktadır.

Periyodik Kontrol Nedir?

Periyodik kontrol iş ekipmanlarının ilgili yönetmeliğe uygun ve sağlıklı çalışıp çalışmadığının denetlenmesidir. Böylece tehlike arz eden iş ekipmanlarının uygun olup olmadığının rapor halinde tespitine periyodik kontrol veya fenni muayene diyebiliriz. İşverenler işçilerin can ve mal güvenliğinden sorumlu oldukları için iş ekipmanlarının periyodik kontrolünü yaptırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve iş ekipmanlarından kaynaklı meydana gelen zararlardan dolayı işvenler için cezai ve hukuki yaptırımlar öngörülmüştür.

Cihazların kullanımında güvenlik sağlanmadığı taktirde çalışma ortamının iyileştirilmesin bir anlamı da kalmamaktadır. Herhangi bir şekilde eksiklik ya da sorun bulunması halinde gerekli düzenlemelerinin yapılması ve bunların yapılmasının ardından işlerliğinin sağlanması gereklidir.

İşlerliğinin tekrar sağlanmasının ardından tekrar ek bir muayene daha yapılarak sorunun giderildiğinden emin olmak gereklidir. Periyodik kontrol nedir sorusuna cevap olarak ise bu açılardan sürekli denetim yapılmasını gerektiren bir iş olmaktadır.

Periyodik Kontrolleri Ne Zaman Yaptırmak Gerekir?

Çalışma şeklinde değişiklikler, doğal olaylar ya da ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi durumlarda iş ekipmanlarındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenerek giderilmesi, sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için uzman kişiler tarafından periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Periyodik Kontrollerde Nelere Dikkat Edilmeli

Periyodik kontrolü yapacak olan firmanın, ilgili kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü şekilde denetimini sağlaması, uluslarası standartlar, TSE ve Akreditasyon standartlarına uygun ölçüm ve muayeneler yapması gerekmektedir.

Dikkat edilecek bir diğer konu ise; kontrol sonucunda uygun olmadığı tespit edilen cihaz ve makinelerin herhangi bir işçi tarafından kullanılmamasıdır. Aynı şekilde periyodik kontrol yapacak firmaların yasanın öngördüğü şartları taşıması, lisans ve yetki belgelerinin eksiksiz olması gerekmektedir.

Kontrolü yapmayı sağlayan cihaz ve aletlerin kalibrasyonlarının her yıl akredite bir firma tarafından yapılması ve güncel olması da büyük önem taşımaktadır.

Periyodik Kontrollerde Neler Yapılmaktadır?

Periyodik kontrollerde ekipmanların cinsine göre farklılıklar gösterilmekle birlikte aşağıdaki kontrol ve deneyler yapılmaktadır.

  • Ekipmanın fonksiyonlarının kontrolü
  • Ekipmanın kaldırma testleri
  • Ekipmanın donanımlarının kontrolü

Periyodik Kontrol Hizmet İçerikleri

Sektör içerisinde alanında uzman personelleri ile hizmet sunan firmamız periyodik kontrollerin hizmet içeriğini yasal olarak taşımaktadır. Periyodik kontrollerin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılmasına katkı sağlamakta ve bunu da düzenli bir şekilde yerine getirmekteyiz.

Periyodik kontrolleri 4 başlık altında tasnif etmemiz mümkündür. Bunların neler olduğunu aşağıda kısa kısa anlatacağız.

1-Elektriksel muayeneler

-Bu kontrol ile birlikte; pano ve makinaların topraklama ölçümü yapılıp bunun neticesinde topraklama raporu çıkartılır. Ayrıca elektrik tesisatının uygun olup olmadığının tespitini sağlayan elektrik tesisatı kontrol raporu verilir. Bu rapor sayesinde işletmenin ilgili yönetmeliğin öngördüğü şartları taşıyıp taşımadığı tespit edilir. Bu şartlara örnek; kaçak akım rölesinin panoda bulunması, termal kamera ile panonun kontrolü, panonun önünde paspas bulunması vb.

2-Kaldırma araçlarının periyodik kontrolü

-İşletmede bulunan vinç, forklift, transpalet, yük asansörü, araç liftleri, iş makinaları ve platform gibi kaldırma ve iletme ekipmanlarının yönetmeliğe uygun çalışıp çalışmadığının kontrolü yapılır.

3-Basınçlı kapların fenni muayenesi

-Kazanlar, kompresör-hava tankı, otoklav, boyler gibi basınçlı kapların denetimini kapsar.

4-Tesisatların kontrolü

-Havalandırma tesisatının periyodik kontrolü, yangın tesisatı periyodik kontrolü hem havalandırma tesisatının hem de işletmede bulunan yangın tesisatının uygunluğunu denetler.

5-Çevre ve ortam ölçümleri

-İşçilerin maruz kaldığı hava ve ortamın iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesini sağlayan kontrollerdir. Bunlar, gürültü, aydınlatma, toz, kimyasal, termal konfor, emisyon ve su analizidir.

Periyodik Kontrollerde Muayeneye Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Periyodik muayene iş kazalarının önüne geçilmesine yardımcı olduğundan, işletmeler iş güvenliği kapsamındaki yasal zorunlulukları yerine getirmekte yükümlüdürler. İş güvenliği kapsamında yerine getirilmeyen yükümlülükler belirli bir cezai yaptırımla karşılaşırlar.

Bu nedenle makine ve benzeri ürünlerin gerekli koşulları taşıması konusunda yardımcı olan bu hizmet içeriği ile işçinin çalışma sağlığı koruma altına alınmaktadır. Bu kontroller sayesinde makineler daha verimli ve uzun süreli çalışma olanağı bulmaktadır.

İşletmeniz için sizlerde en iyi verimi elde etmek ve kaliteli bir çalışma alanın oluşturmak için bu konuda yasal olarak hizmet veren yerleri tercih ederek en iyi sonucu alabilirsiniz. Bu konuda firmamız tüm hizmet içeriği ile sizlere destek verecektir.