Pistonlu Kompresör Periyodik Kontrol

Basınçlı hava veren makinalara pistonlu kompresörler denilmektedir. Basınçlı hava ihtiyacının olduğu alanlarda kullanılan pistonlu kompresörler oldukça ekonomik makinalardır. Ortamda bulunan havayı sıkıştırmak suretiyle basıncını artıran pistonlu kompresörler ile ilgili olarak düşük basınçlı çalışan kompresör sistemleri için tek, yüksek basınçlı çalışan kompresörler için ise iki kademeli piston gerekmektedir.

 Pistonlu Kompresör Nedir? Çalışma Prensipleri Hakkında Bilgi

İki kademeli pistonlu kompresörler termodinamik verimi en yüksek olan kompresör çeşitlerindendir. Kompresörler ikiye ayrılmaktadır.
  •  -Açık tip pistonlu kompresörler
  •  -Hermetik tip pistonlu kompresörler
Pistonlu kompresörler pozitif yer değiştirme prensibi çerçevesinde çalışmaktadırlar. Yüksek basınçta çalışan kompresörlerin mutlaka periyodik kontrolleri ve bakımlarının aksatılmadan yapılması gerekmektedir. Çalışılan kompresörlerin fenni muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Pistonlu kompresörlere günlük hayat içerisinde sıklıkla rastlamak mümkündür. Otomobil servislerine gidildiğinde, diş hekimlerinin bazı aletlerinde, tekstil atölyelerinde ve benzeri bir takım işletmelerde pistonla çalışan makine modellerini görmek oldukça mümkündür. Ancak sanayi de ve fabrikalarda kullanılan pistonlu kompresörler çok daha komplike çalışma prensiplerine sahip ve büyük makinalardır. Pistonlu kompresörlere çalışılan işletme tarafından günlük, haftalık ve uzun dönemli bakımları aksatılmadan gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Bu periyodik bakımlar işin sürekliliğinin sağlanması ve beraberinde çalışan işçinin can güvenliği açısından son derece önemlidir. Tüm bu periyodik bakımların dışında uzman ekipler tarafından yapılan pistonlu kompresörlerin periyodik kontrolleri de bulunmaktadır. İşletme tarafından pistonlu kompresörlerde yapılacak bakımların periyodu;

 Günlük Bakım

-Kompresör çalıştırılmadan önce mutlaka makinanın yağ seviyesi kontrol edilmesi, yeterli görülmediği takdirde ekleme yapılmalıdır. Makine da her gün yağ ile ilgili sorun ile karşılaşılıyor ise kompresörde sorun var anlamına gelmektedir.

 Haftalık Bakım

  •  -Yağ seviyesi kontrol edilir,
  •  -Yağ deposunda biriktiği görülen su haftalık olarak boşaltılır,
  •  -Toz filtresi temizlenir,
  •  -Emiş filtresi temizlenir,
  •  -Radyatör petekleri basınçlı hava ile temizlenir,

 Genel Bakım

Öncelikli olarak tüm makinanın genel bakımı yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar bulunmaktadır.
  •  -Bakım işlemi gerçekleştirilmeden önce pistonun elektrik bağlantısı kesilir,
  •  -Piston çalışır vaziyette iken asla herhangi bir kapak açılmaz ya da çıkarılmaya çalışmaz.
  •  -Bakım işlemi gerçekleştirilmeden önce tüm basınçlı havanın piston içerisinden çıkartıldığından emin olunur.
Ardından kapsamlı genel bakım işlemi başlatılır.

 Pistonlu Kompresör Periyodik Kontrolü

Pistonlu kompresörler İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine tabii makinalardır. Bu yönetmelikte belirtilen standartlar çerçevesinde yapılan kontroller ise Avrupa standartlarıdır. İlgili standartlara göre yapılan kontroller sonucunda kontrol raporu hazırlanır ve firmaya teslim edilmektedir.

 Pistonlu Kompresör Periyodik Kontrol Raporu

Periyodik kontrolü gerçekleştirilen pistonlu kompresör makinası ile ilgili olarak, uzman kadronun kontrolleri sonucunda hazırlanan raporda tespit edilen uygunsuzluk, makinada herhangi bir eksiklik, çalışma prensiplerine uymayan bir durum görüldüğü ya da tespit edildiği takdirde hazırlanan raporda detaylıca belirtilmektedir. Hazırlanan periyodik kontrol raporu sonucunda tespit edilen tüm eksiklikler ve tehlike yarattığı düşünülen sorunlar kısa bir süre içerisinde giderilmektedir. Kontrolün ve raporlamanın ana hedefi bu şekildedir. İşçi can güvenliği ve işin sürekliliği ana prensipler arasında görülmektedir.