Reaktif bedel muafiyeti

reaktif bedel muafiyeti

Reaktif bedel muafiyeti reaktif güç kullanımından kaynaklanan arıza gibi durumlar sebebiyle ortaya çıkan bir muafiyettir. Kanunla belirlenen sınırlar içinde enerji kullanımı ile alakalı sorunlarda işletmelerin, reaktif güç tüketim bedeli için muafiyet kapsamına alınacağını ifade eder. Kanunla belirlenen durumlarda reaktif enerji tarifesi uygulanmaz. Muafiyet yılda bir kez uygulanır.

Reaktif Güç Bedeli Nedir?

Reaktif güç bedeli kısa bir tanımla, aktif elektrikten farklı olarak şebekeden çekilen düzensiz güç bedelidir. Her tüketici için getirilen elektrik tüketim bedelinin aşılması durumunda gündeme gelir. Bu sınır aşılınca, bu miktarda yüksek enerji sisteme verilinde sistem olumsuz etkilenir.

Orta gerilim tüketicilerinde yaygın olarak görülen bu durumla, orta ve büyük ölçekli işletmeler, manyetik alanla çalışan makinelerin çalıştığı tesis veya fabrikalarda sık karşılaşılır. Elektrik sözleşme gücü kapsamında enerji dağıtım firması reaktif oranına bir sınır getirmiştir. Bu sınır aşılınca kullanıcı bedel ödemekle yükümlüdür. Bu bedele, "reaktif güç bedeli" denir.

Reaktif Bedel Muafiyeti

Reaktif bedel muafiyeti reaktif ceza yönetmeliği çerçevesinde uygulanır. Reaktif bedel muafiyeti kompanzasyon sistemi içerisinde medyana gelen bir arıza nedeniyle aktif ve reaktif güç sınırlarının yılda bir kez aşılması durumunda söz konusudur. Bu durumda sınır aşımları faturalamada dikkate alınmaz. Yani tüketici, bu ihlalinden dolayı reaktif güç bedeli ödemez. Aynı yıl içinde ikinci defa sınır aşılırsa reaktif bedeli yansıtılır.

Bir yıl içinde bir kez aktif/reaktif oranlarının aşılması sonucu ortaya çıkan reaktif enerji bedeli muafiyeti ve aynı yıl içinde sınır aşımının tekerrür etmesi halinde reaktif güç bedelinin fatura edilmesi sebebiyle enerji dağıtım şirketinin tüketiciyi uyarma zorunluluğu yoktur. Bu sebeple tüketiciler, faturalandırılmayan aşım ihlallerini takip etmelidir. Reaktif enerji ölçüm sistemleri kurulmayan tüketicilere reaktif enerji bedeli uygulanmaz.

Reaktif bedel muafiyeti için reaktif ceza itiraz dilekçesi verilmesi gereklidir. Reaktif ceza oranları ilgili mevzuatta belirlenmiştir.

Reaktif Güç Bedeli Nasıl Önlenir?

Reaktif gücün aşıldığı işletmelere kompanzasyon sistemi kurulması gereklidir. Kompanzasyon sistemi, reaktif güç kullanımını minimuma indirir. Kompanzasyon sisteminin periyodik bakım ve kontrolleri, elektrik faturalarına reaktif ceza bedeli yansıtılmasını önler. Reaktif güç bedeli ödememek için kompanzasyon yaptırmak önemlidir.