Reaktif güç

reaktif güç

Modern toplumda insanlar evlerini geçindirebilmek için her türlü işleri yapmaktadırlar. İnsanların bir bölümü daha cesaretli olarak doğmuşlardır ve bu sebeple ülkemizde yapılması gereken tehlikeli işleri de cesaretli olan insanlar üstlenmekte ve bu tarz işlerde çalışmaktadır. Yüksek gerilimli aletlerde gerilim dengesinin korunması reaktif güç kavramı ile gerçekleşmektedir. Alternatif akım sistemi yan ürünü olarak nitelendirilen reaktif güç; transformatör, iletim hatları ve motorlar gibi bir den fazla çeşidi olan elektrik sistemlerinin kabul edilebilir bir şekilde çalışabilmesi adına önemli bir yer edinmektedir.

Motorun kalkışında elektro manyetik alanı oluşturmak için harcadığı güçte ve gerilim arasında faz farkı varsa cihaz reaktif güç üretir. Reaktif güç ek bir yük görevi görür. İletim hattında ileri geri gittiği için ek yük görevi gören reaktif güç; tüm kabloların, transformatörlerin ve şalt cihazlarının kullanımı konusunda oldukça önemli bir faktör olarak yer almaktadır. Bu sebepler baz alınarak elektrik tesisatı ve altyapısının hem reaktif güce hem de aktif akım değişkenlerinin dikkate alınarak tasarlanması, düzenlemesi gerekmektedir. Sistemde yüksek oranda reaktif güç bulunmakta ise sistem güç faktörünü büyük oranda düşürecektir. Bu sebep ile birlikte işletme verimliliği de azalacaktır. Bu durumlar akabinde istenmeyen voltaj düşümüne, sürekli daha fazla iletim kayıplarına, fazla ısınma ile birlikte çok yüksek işletme maliyetlerine neden olacak duruma gelecektir.

Reaktif Güç Sistemi Nasıl Çalışır?

Reaktif gücün kaynakları, güç sistemi ağına bağlı olarak birçok çalışan tarafından sönümlenir ve üretilir. Bu sebep ile beraber reaktif güç sistemi, bu ekipmanlar ile kontrol edilir. Şebeke üzerinden reaktif güç ile kontrol edilen ekipmanlar ise jeneratörler, kapasitörler, reaktörler, iletim hatları ve yer altı kabloları, katı hal dönüştürücüleri, transformatörler ve son olarak yüklerdir.

Reaktif güç günümüzde hem sorun hem de çözüm olarak nitelendirebilecek nadir önemli iletkenlerdendir. Reaktif güç gereksinimlerini karşılayan, şebeke kaydını azaltan, voltaj profillerini geliştiren ve acil durumlarda sistem güvenliğini sağlar. Bunun yanı sıra reaktif güç; çeşitli işlevler için elektrik güç sistemlerinde çok önemli bir rol oynamaktadır.