ruzgar turbini asansoru periyodik kontrol

Rüzgar türbinleri rüzgarda mevcut olan potansiyel enerjiyi ilk olarak mekanik enerjiye daha sonrasında ise istendiği takdirde elektrik ya da mekanik enerjiye çevirmeyi sağlayan sistemler bütünüdür.

Rüzgar türbinlerinin genellikle 1,2 ya da 3 kanatlı modelleri mevcuttur. Rüzgar türbinleri yatay veya dikey eksenli olmak üzere iki çeşitte bulunmaktadır. En yaygın rastlanan model yatay eksenli, üç kanatlı olandır.

Rüzgar Türbini Çalışma Yöntemi

Tüm bu işlemler kule, kanatlar, rotor, dişli kutusu, jeneratör alternatör, elektronik, elektrik elemanlardan oluşan rüzgar türbini ile rüzgardan sağlanan enerji elektrik enerjisine çevrilmektedir. Sürekli çalışma halinde olan türbinlerin mutlaka rüzgar türbini asansörü periyodik kontrol bakım ve onarımlarının yapılması gerekir.

Rüzgar estiğinde rotorun dönmesini sağlayan kanatlar esen rüzgarın bir kısmını yüzde oranında engellemektedir. Bu engellenen yüzde rüzgar türbini sayesinde enerjiye dönüştürülen yüzdedir.

Kanatların verimi ne kadar iyi derecede olur ise elde edilen güçte o oranda yüksek olmaktadır. Enerjiye dönüştürülecek rüzgarın maksimum %59.3 olması gerekmektedir. Türbinler belirli veya değişken rüzgar hızlarında çalışabilmeleri için de ayarlanabilir.

Rüzgar Türbini Bakımı İçin İhtiyaç Duyulan Asansör

Rüzgar türbinleri oldukça yüksek oldukları için bakım, onarım ve kontrolleri için asansöre ihtiyaç duyulmaktadır. Rüzgar türbini içerisine yerleştirilen asansör sayesinde bakımlar çok daha kolaylıkla yapılmaktadır. Maalesef normal bir asansör gibi çalışan rüzgar türbini asansörü periyodik kontrol ile ilgili olarak bir kez düştüğü ve can kaybına neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle rüzgar türbini asansörünün fenni muayene işleminin gerçekleştirilmesi ve periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi çalışan insan güvenliği açısından son derece önemlidir.

Rüzgar Türbini Asansörü Periyodik Kontrol

Rüzgar türbinlerinin asansörleri EN 1808 Asılı Erişim Donanımı güvenlik kurallarını kapsamaktadır. 1808 standardı Avrupa standartlarını kapsayan kurallar çerçevesinde yer almaktadır ve bu kapsamda önlemler alınması gerekmektedir. Bu standart AED’nin imalatçılar tarafından belirlenen şartlarda, amacına uygun olarak kullanıldıkları durumlardaki önemli tehlikelerle ilgili içeriklere göre düzenlenmiştir.

Bu standart da, önemli tehlikelerden kaynaklanan riskleri gidermek ya da azaltmak amacıyla uygun teknik tedbirler belirtilir. EN 1808 standardı madde 3 ile tarif edilen; bir güç kaynağıyla veya elle çalışabilen daimi ve geçici donanımların her ikisine de uygulanmaktadır.

Düzenlenen Rapor

Rüzgar türbini asansörü periyodik kontrol için, yönetmelik çerçevesinde belirlenen tüm alanların muayene ve kontrolü sonrasında hazırlanmaktadır. Uzman ekip tarafından kontrol sonrası hazırlanan raporda prosedür çerçevesinde belirlenen eksiklik, noksanlık ve düzeltilmesi gereken tüm alanlar işaretlenir ve açıklamaları ile detaylı bir şekilde yazılmaktadır. Tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenler insan can güvenliği açısından hızlıca rapor sonucunda gerçekleştirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir