Sanayi Gazı Depolama Tankları Periyodik Kontrol

Günümüzde aktif ve yaygın olarak kullanılan sanayi gazı depolama tankları, lpg, tesislerde azot gibi gazların tanklarda güvenli bir şekilde korunması ve muhafaza edilmesi için kullanılmaktadır. Sanayi gazı depolama tankları periyodik kontrol işlemi mutlaka alanında uzman mühendis ve teknisyen ekiple birlikte büyük bir disiplin ve titizlikle yapılmalıdır. Basınçlı kaplar ailesi içinde değerlendirilen sanayi gazı depolama tankları fenni  muayene bakımlarının yapılması ve yılda en az 1 defa periyodik muayene raporu alması gerekmektedir. Günümüzde kullanılan sanayi gazı depolama tankları periyodik muayenesi ve kontrol işlemi, tesis ve işletme güvenliği açısından çok büyük öneme sahiptir ve titizlikle yapılması gerekir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, yılda en az bir defa fenni muayene ve kontrollerinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca bunun yanı sıra Yine İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında kayıtlarının muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Sanayi Gazı Depolama Tankları Periyodik Muayene Nasıl Yapılır?

Günümüzde firmalarda kullanılan sanayi gazı depolama tankları yüksek basınç altında kullanıldığı için tehlike yaratmakta ve mutlaka uygulamada bu tankların kontrol ve muayeneleri, tankların üretimi tamamlandığı vakit, veya yerine monte edilip kullanılmaya başlanmadan hemen önce ya da tanklar üzerinde herhangi bir değişiklik veya onarım yapılmasının akabinde mutlaka yapılmalıdır. Tanklar 3 ay boyunca boş ve temiz tutulduktan sonra yeniden kullanılmaya başlanacak olması durumunda da muayene işleminin yapılması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği uyarınca işletmeler, her yıl en az 1 defa kontrol ve muayene ettirmek zorundadır.