Sıvı Yakıtlı Kazan Periyodik Kontrol

Mazot ve benzin aracılığıyla çalışan kazana sıvı yakıtlı kazan denmekte olup; sıva yakıtlı kazanlar fabrikalarda, merkezi sistemlerde ve endüstriyel sektörde kullanılmaktadır. Ek olarak müstakil konutlar ve apartmanlarda da bireysel olarak sıvı yakıtlı kazanlar tercih edilebilmektedir. Sıvı yakıtla çalışan kazanların ya da sistemlerin en önemli avantajı otomatik olarak kontrollerinin ve bakımlarının rahatça yapılabilmesidir.

 Sıvı Yakıtlı Kazan / Sistem Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  1. Sıvı yakıtlı kazanlar / sistemler kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından onaylanmış kurum ya da kuruluşlar tarafından titizlikle periyodik kontrolleri yapılmalıdır.
  2. Sıvı yakıtlı kazanların kullanımı konuyla ilgili bilgisi olan kişi ya da kişiler tarafından talimatlara uygun olacak şekilde kullanılmalıdır.
  3. Sıvı yakıtlı kazanların bacaları yılda 2 ya da 3 defa olacak şekilde dikkatlice temizlenmelidir.
  4. Sıvı yakıt kazanlarının yakıt durumu muhakkak kontrol edilmeli ve yakıt seviyesinin durumuna göre gerekli olan aksiyonlar alınmalıdır.
  5. Sıvı yakıt kazanlarında meydana gelen akıntılar kesinlikle toprağa verilmemeli prosedürlere uygun olacak şekilde çözüm üretilmelidir.
  6. Sıvı yakıtlı kazanların yönetmeliğe uygun olacak şekilde sistemin kurulumunun yapılması, bakım onarımlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması muhakkak kontrol edilmelidir.
Sıvı yakıtlı kazanlarla ilgili tüm işlemler İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği içerisinde yer alan basınçlı kaplarla ilgili maddelerde belirtilmiştir. Sıvı yakıt kazan işlemlerinin iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde yer alan standartlar doğrultusunda düzenli bir şekilde bakım ve onarımları yapılmalıdır. Sıvı yakıt kazanlarıyla ilgili periyodik kontrollerin yapılmasının en önemli nedeni can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından onay verilen kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken sıvı yakıtlı kazan periyodik kontrolleri sonrasında tespit edilen uygunsuzluklar, eksiklikler ve tehlikeli durumlar rapor halinde sunulmaktadır. Rapor sonrasında ise sıvı yakıt kazanlarından sorumlu olan kişilerin raporda belirtilen tüm eksiklikleri, uygunsuzlukları ve tehlikeli durumları Türkiye Cumhuriyeti Devleti' nin belirlemiş olduğu standartlara göre uygun duruma getirmek zorundadır.

 İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Hakkında Gerekli Olan Bilgiler

  1. İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinin amacı iş yerlerinde bulunan işe ait tüm malzemelerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılmasının sağlanmasıdır.
  2. Yönetmelik 20 Haziran 2012 tarihinde 6331 numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında giren tüm iş yerleri için geçerlidir.
  3. İşveren iş yeri içerisinde bulunan tüm iş ekipmanlarını yapılacak ise uygun olmasını sağlamak ve bu ekipmanların çalışan kişilerin güvenlik ve sağlık durumlarını korumak için gerekli olan tüm aksiyon ve tedbirleri almak zorundadır.
  4. İşveren kişiler iş yerinde bulunan tüm ekipmanların yönetmelikte belirtilen tüm prosedürlere uygun olacak şekilde onarım ve bakım yapılmasını sağlamayı yerine getirmekle yükümlüdür.
İş yerlerinde, apartmanlarda ya da müstakil evlerde kullanılan tüm sıvı yakıt kazanlarının doğru şekilde periyodik kontrollerinin yapılması can ve mal güvenliğinin korunmasına yardımcı olacaktır