Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrol

Otomatik iskele, asansörlü iskele ve cephe platformu gibi çeşitleri bulunan sütunlu çalışma platformları iş sağlığı ve güvenliği kanun ve yönetmeliklerine göre denetime, periyodik bakım ve muayene işlemlerine tabiidir. Hidrolik ve elektrikli sistemleri ile ileri geri iki hareket şekli bulunan sütunlu çalışma platformlarının periyodik bakım ve muayene işlemlerinin tamamlanmasının ardından düzenlenecek raporlar, kullanımı ve iş sağlığı ve güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır.

 Sütunlu Çalışma Platformu Muayene ve Bakım İşlemleri

Yüksek yapılara kolay erişim sağlayan ve bu özelliği ile inşaat sahalarında oldukça tercih edilen sütunlu çalışma platformları, periyodik bakım ve muayene işlemleri yapılmadığı sürece kanunlara göre kullanılamaz. Bu bağlamda sütunlu çalışma platformları şu denetimlere ve kontrollere tabii tutulmaktadır;
 •  - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde yazan şartlara uygun olup olmadığı,
 •  - Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen Avrupa standartlarına uygun olup olmadığı,
 •  - Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine uygun olup olmadığı,
 •  yapılan muayene ve bakım işlerinin ardından raporlanarak kayıt altına alınmaktadır.

 Sütunlu Çalışma Platformu Muayene ve Bakım İşlemlerinde Yapılan Testler

Sütunlu çalışma platformlarının yukarıda yazılan yönetmeliklere uygun olup olmadığı denetlenirken başlıca şu hususlar göz önünde bulundurulur;
 •  - Platformun taşıyabileceği işçi sayısının belirlenmesi,
 •  - Malzeme ağırlıkları ve taşıma kapasitesinin tespit edilmesi,
 •  - Sütunlu Çalışma Platformunun rutin hareketlerindeki normallik,
 •  - Güvenlik ve platformun hareketinden sorumlu olan elemanların doğru bir şekilde çalışır olması durumu,
 •  - Genel hasar durumları
 •  - Elektrik tesisatına doğru ve teknik anlamda yeterli güvenlik seviyesinde bağlı olup olmadığı,
 •  - Üretici tarafından kullanım kılavuzunda veya çalışma talimnamelerinde belirtilen şartlara uygun olup olmadığı,

 Sütunlu Çalışma Platformu Muayene ve Bakım İşlemlerinde göz önünde bulundurulan hususlar

Sütunlu çalışma platformlarında teknik ve donanım açısından bir çok özellik göz önünde bulundurularak bakım ve muayene dönemleri belirlenmektedir. Bu hususlar; ekipmanın kullanım süresi, kayıt altına alınarak belgelenebilir iş yükü ve ekipmanın marka / model / üretim yılı gibi firmasal bilgiler dikkate alınarak bakım sıklığı belirlenmektedir. Bu hususların dışında mühendis ve tekniklerin gerek gördüğü de bakım süresini belirleyen etkenlerdendir.