sutunlu matkap periyodik kontrol

Metal, ahşap ya da farklı materyaller üzerinde delik açmak amacıyla kullanılan makinelere sütunlu matkap denilmektedir. Sütunlu matkap makineleri çok değişik işlemleri gerçekleştirmek amacıyla da oldukça fonksiyonel olarak da kullanılmaktadır.

Sütunlu Matkap Kullanıldığı Alanlar

Sütunlu matkap makineleri işin yapılacağı parça üzerinde delme işini gerçekleştiren matkaplar istenilen çapa göre delme işlemini yapabilmektedir. Çalışma sistemi ve prensipleri masa matkaplarına benzerlik gösteren sütunlu matkaplar pek çok alanda kullanılmaktadır.

Sanayide, çeşitli fabrikalarda ve farklı büyüklükte olan işletmelerde göze çarpıcı oranda kullanıldıkları bilinmektedir. Sütunlu matkap makinaları ile iş parçası üzerinde delik oluşturma, oluşturulan bir deliğin çapını büyütme, rayba, kılavuz çekme ve havsa açma gibi çeşitli işlemler gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerden bazıları matkap ayarlandığı takdirde kendi kendine otomatik olarak da yapılabilmektedir.

Sütunlu matkap makineleri tüm bu işlemlerini gerçekleştirirken insan gücünden de yararlanılmaktadır. İnsan tarafından yönlendirilen makine iş ve işlemleri için bir çalışan tarafından yönlendirmeler yapılmaktadır. Oldukça hızlı çalışan ve delik açmak amacıyla kullanılan makine ile çalışır iken uyulması gereken bir takım kurallar ve makinenin ise gerekli fenni muayene süreçleri bulunmaktadır.

Sütunlu Matkap Periyodik Kontrolleri

Sütunlu matkap ve benzeri matkap ve makinelerinin kontrol süreçleri ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine tabi olan sütunlu matkap kontrol süreci söz konusu yönetmeliğe bağlı olarak sütunlu matkap periyodik kontrol süresi bir yıl olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.

Sütunlu Matkap Periyodik Kontrolü Sonucu Düzenlenen Rapor

Yönetmelik çerçevesince yapılan kontroller sonucunda kontrol ekipleri ya da uzmanı tarafından sütunlu matkap periyodik kontrol sonucunda herhangi bir uygunsuzluk, eksiklik ya da çalışan işçinin güvenliğine zarar verebilecek tehlikeli bir durum tespit edildiği takdirde tüm eksiklik, noksanlık ve uygunsuzluk düzenlenen rapora eksiksiz olarak detaylıca yazılmaktadır.

Hazırlanan bu raporların amacı teşvik edici ve uyarıcı nitelikler taşımasıdır. Bu raporlar sayesinde tespit edilen eksikliklerin kısa bir süre içerisinde düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Sağlıklı ve sorunsuz bir çalışma ortamı açısından periyodik kontroller sonucunda hazırlanan raporlar oldukça önemlidir.

İşçinin can güvenliğini garanti altına alınabilmesi ve çalışan işçinin süreç içerisinde yaralanması ya da herhangi bir kaza geçirmesini önleyici gerekli tedbirlerin alınması açısından periyodik kontrollerin ve sonrasında düzenlenen raporların ciddi önemi bulunmaktadır.

Yönetmelik çerçevesince kurallar altına alınan ve süreleri belirtilen periyodik kontroller ve fenni muayeneler düzenli yapıldığı takdirde, çalışan işçilerin can güvenlikleri güvence altına alınmış olunur ve herhangi bir yaralanma ya da ölümle sonuçlanacak kaza gerçekleşmesi önlenmiş olunmaktadır.

Aynı zamanda tüm bu sütunlu matkap periyodik kontrol sonucunda gerekli önlemlerin hassasiyet ile gerçekleştirilmesi sonucunda iş sürekliliğinin de aksatılmadan devam etmesine katkı sağlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir