tasinabilir gaz tupleri periyodik kontrol

Taşınabilir gaz tüpler içinde karbondioksit, oksijen veya karışım gazlar bulunduran tüplerdir. Bu tüpler çeşitli boyut ve kapasitede olabilir. Bu gazlar kap içine sıkıştırılarak doldurulur böylece basınçla beraber sıvılaşan bir gaz elde edilir.

Taşınabilir gaz tüpleri için Sanayi Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan periyodik bakım yönetmeliği vardır. Bu yönetmelik dahilinde taşınabilir gaz tüpler belirli aralıklarda Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen şartlara göre kontrol edilir.

Taşınabilir Gaz Tüpleri Periyodik Kontrolünü Kimler Yapabilir?

Taşınabilir gaz tüpleri periyodik kontrolünü makine mühendisleri tarafından yapılabilir. Ayrıca metal veya makine eğitimi bölümünden mezun olan kişiler de taşınabilir gaz tüpleri periyodik kontrol yapabilirler. Bunun yanı sıra onaylanmış kuruluşlar da taşınabilir gaz tüpleri için periyodik bakım yapabilirler. Bu kontrolleri yapan kişinin veya kuruluşun bakanlıktan onay alması gereklidir. Bakanlıktan onay alındıktan sonra bu kişiler taşınabilir gaz tüplerin bakımını üstlenebilirler.

Taşınabilir Gaz Tüpleri Periyodik Kontrolünün Süresi Ne Kadardır?

Periyodik muayene işi tüpün içindeki gazın cinsine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Taşınabilir gaz tüpleri periyodik kontrol standartlarına göre içinde sıkıştırılmış gaz bulunduran gazların kontrol 5 – 10 yıl süre içinde yapılmalıdır. Sıvılaştırılmış gazlar içinse bu süre 10 senedir. İçinde aşındırıcı veya zehirli gaz bulunduran tüplerin kontrolü ise 4 yılda bir yapılmalıdır. Eğer taşınabilir tüpün içinde gaz karışımı bulunuyorsa muayene süresi 4 ile 10 yıl arasında değişir.

Taşınabilir Gaz Tüpleri Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır?

Taşınabilir gaz tüpleri periyodik kontrol işlemi çeşitli uzmanlar tarafından 3 ile 10 sene süre zarfında tekrarlanarak uygulanır. Uzmanlar taşınabilir gaz tüpleri içindeki gazın cinsine göre belirli periyodik aralıklarla gazı ve tüpü kontrol etmek üzere görevlidir.

Uzmanlar taşınabilir gaz tüplerini kontrol ederken tüpün dışında gaz kaçağı yapan bölge kontrolü, tüpün girişinde sızdırma kontrolü, tüpün kalınlığında incelme kontrolü gibi kontroller yaparlar. Bu kontrollerin genel amacı tüpün yapıldığı metalin zaman içinde gazla tepkimeye girerek aşınma ve delinme ihtimalinin önüne geçmektedir.

Zaman içinde incelen tüp kalınlığı belirli bir süre sonra zehirli gazlar salmaya başlayacağı için taşınabilir gaz tüplerin periyodik bakımı oldukça önemlidir. Ayrıca bu kontroller sırasında gazın oranı ve cinsi de kontrol edilerek herhangi bir yanlış kullanım sonucu oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek hedeflenir. Taşınabilir gaz tüpler taşıma işlemi sırasında bir yere çarparak eğilip bükülürse derhal bir uzman çağırılması gereklidir.

Hasar gören bu yerden sızan gaz zehirli veya yakıcı olabileceği için olumsuz durumlara yol açabilir. Böyle bir durumda taşınabilir gaz tüpünün periyodik bakım süresi beklenmemelidir. Taşınabilir gaz tüplerini kullanırken oldukça dikkatli olmak gerekir.

Kullanım sırasında bazı aksaklıkları fark ettiyseniz derhal gaz çıkışını kesip bir uzman çağırmanız tavsiye edilir. Taşınabilir gaz tüplerinin içinde bulunan gaz genleşebilen bir madde olduğu için sıcakta uzun süre bekletilmesi olumsuz durumlara yol açabilir. Taşınabilir gaz tüpleri periyodik kontrol işlemi hakkında daha detaylı bilgi almak için şimdi bize ulaşın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir