Topraklama raporu

Topraklama raporu

topraklama raporu

Çoğu zaman fark etmesek de hayatımızın merkezinde önemli bir yeri olan elektriğin önlemsiz olarak kullanılmaya devam edilmesi halinde insan güvenliğine büyük bir tehdit olduğunu söylemek doğru olmaktadır. Topraklama raporu ile elektrik hayatımız için büyük kolaylıkları beraberinde getirdiği gibi günümüz şartlarında hemen hemen her alanda işlerin yürümesinde vazgeçilmez enerji kaynaklarının başında geldiğini söylemek mümkün olmaktadır. Topraklama raporu ile güvenli bir şekilde yalıtımı sağlanan ve kullanıma sunulan elektrik enerjisi ihtiyaçların giderilmesi ve enerjiye ihtiyaç duyan tüm cihazların güvenle çalışmasında vazgeçilmez bir öneme sahip olduklarını söyleyebiliriz. Topraklama raporu ile özellikle topraklama önlemleri alınmamış ve güvenliğe tehdit oluşturan bir yapıda bulunan elektrik tesisatları bir anda insan hayatını tehdit eden unsurlar haline geldiğini söyleyebiliriz.

Topraklama raporu bilindiği üzere elektrikli araçların aktif olmayan yani gerilim altında yük taşımayan metal kısımlarının bir iletken vasıtasıyla toprakla birleştirilmesi işleminden oluşmaktadır. Topraklama raporu insan hayatı için risk oluşturabilecek elektrikli araç ve gereçlerin bina ve işletmelerin elektrik mühendisleri odası dışın TSE ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara uygunluğunun kontrol edilmesini sağlayan teknik işlemlerin bütününden oluşmaktadır. Topraklama raporu elektrik tesisleri topraklamalar yönetmeliğinin standartları gereğince elektrik tesislerinde yapılacak olan ölçümleri ve raporlamaları ve uygunlu değerlendirme işlemleri sadece elektrik mühendisleri odası olan elektrik ve elektronik mühendisleri tarafından yapılması öngörülmüştür.

Topraklama raporu ölçümü yapılabilmesi için kuruluşların mühendis unvanına ve yetki belgesine sahip personel bulundurması şartı olması gerekmektedir. Doğansoy elektrik firması olarak topraklama raporu işlemlerinde gerekli yeterlilik belgelerine sahip mühendislerimiz taleplerinize yönelik bu alanda ihtiyaçlara sizlere en uygun şekilde cevap vererek hizmet vermekteyiz. Topraklama raporu günümüzde düzenli periyotlar ile kontrol edilen ve resmi nitelikte belgelendirilmesi gereken işlemlerin bütününe verilen isimdir. Topraklama, elektriğin iletim ve dağıtım hatlarında yer alan cihazlarda oluşabilecek elektrik kaçağına yönelik hayatı önlemlere topraklama sistemi adı verildiğini söylemek gerekir. Meydana gelebilecek bu kaçak bir iletken yardımı ile toprağa gönderilir ve toprağa gönderilen kaçak sayesinde cihaz arızalanması ve insanların ölüm riski ortadan kalkarak can ve mal kaybını önlemektedir.