Trafo Topraklaması

trafo topraklaması

Trafolar hayatlarımızın önemli birer parçaları. Günümüzde pek çok işletme ve kurumda, sokaklarda, mahalle ve işlek semtlerde çeşitli trafo ve elektrik santralleri bulunur. Bu santral ve trafolar çoğunlukla kullanıldığı alan veya yapının daimi elektrik akışını sağlamak için kaynak olarak kullanılır ve elektrik enerjisini doğru dönüştürücülerle işletmeler tarafından kullanılmasını sağlar. Elbette hayatlarımız ve gündelik hayatımızın devamlılığını sağlayan trafolar çoğu zaman çeşitli enerji ve elektrik kaçaklarından, yoğun ısı ve sıkışmadan dolayı yüksek gerilim hatları oluşturup, ölümcül patlama, yangın ve kazalara sebebiyet vermekte. Trafoların bu denli güçlü ve riskli yapılar olmasına karşın, trafolarda işletme ve koruma topraklaması yapılarak, olası büyük facia ve kazaların önüne geçilmektedir. Ayrıca trafo topraklaması sadece olası can kaybı için değil, aynı zamanda yaşanabilecek mal ve teçhizat kaybını önlemek için de büyük önem taşımaktadır.

Trafo Topraklaması Nasıl Yapılır?

Gündelik hayatımız için oldukça önem taşıyan trafolar için çeşitli güvenlik ve tedbir önlemleri alınmakta ve daimi gözetim altında tutulmaktadır. Olası her tür kaza ve risk durumuna karşı düzenli olarak trafo topraklaması yapılmakta ve trafolar kontrol edilerek, yasaya uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığı, herhangi bir kaçak ve sızıntı olup olmadığı kontrol edilir. Trafo topraklaması yapılırken genellikle iki tür topraklama işlemi kullanılmaktadır. Trafoların ve elektrik tesislerinin işletme araçlarının aktif kısımlarının topraklanması olan işletme topraklaması ve yine işletme tesislerinde olası can güvenliğini korumak için tesisin işletme araçlarının aktif olmayan kısımlar için yapılan topraklama işlemi olan koruma topraklamasıdır.

İşletme Topraklaması Nedir?

Bugün kullandığımız pek çok ürün ve hizmetin üretildiği pek çok fabrika ve yapıda elektrik tesisleri bulunur. İşte bu tesislerin işletme akım noktasına bağlı aktif olarak kullanılan kısımlarına yapılan topraklamaya işletme topraklaması denir.

Koruma Topraklaması Nedir?

Can ve mal güvenliğini sağlamak için yapılan topraklama işlerinden, işletme araçlarının aktif olmayan kısımlarının topraklanmasına koruma topraklaması denir. Özellikle yüksek gerilim hatlarının olduğu tesislerde can güvenliğini korumak ve tedbiri erkenden almak için yapılan topraklama türüdür koruma topraklaması. Uygulama aşamasında koruma topraklaması, işletmelerde yer alan ve işletme akım devresine ait olmayan ancak herhangi bir gerilim anında çalışanların temas edebileceği tüm tesis cihazlarının madeni kısımlarının, topraklama iletkeni üzerinde topraklayıcıya bağlanmasıyla yapılır.