Yangın Tesisatı Projesi

Yangınlar, günümüzde pek çok ölümcül ve hasarlı felaketlere sebebiyet verebilen, can ve mal kayıpları yaşatan zararlı ve beklenmedik durumlardır. Günümüzde her gün yüzlerce birey yangında hayatına kaybederken, çıkan yangınlar neticesinde pek çok firma ve işletme büyük zararlar etmekte hatta eğer yangın sigortası yoksa iflasa kadar gitmektedir. Beklenmedik anlarda meydana gelebilecek yangınları önlemek amacıyla inşa edilen yangın tesisatı projesi, özenli ve titiz makine ve mekanik mühendisliği işçiliğiyle beraber hazırlanmakta ve projenin uygulandığı oda ve binaya uygun inşa edilmektedir. Proje düzenlemesi yapılırken; rapor ve hesaplar hep bir arada, kat planı, boru izometriği ve kolon şemalarının bir arada olması esastır. Yangın söndürme ve yangından korunma projeleri diğer tesisat projelerinin rapor ve hesaplarından farklı hazırlanarak, projelerde önceki tesisat projelerinden farklı düzenlenmelidir. Ancak tesiste iklimlendirme ve havalandırma tesisatıyla birlikte yapılacak duman kontrolü sırasında; duman kontrolüne ek olarak projelere yangından korunma söndürme  projelerine ilave edilmelidir. Rapor ve hesaplar, en düşük olası hesap ve durumlar analiz edilerek yapılmalıdır.

Yangın Tesisatı Projesi Nasıl Yapılır?

Yangın tesisatına başlamadan önce ilk olarak elimizdeki mimari olarak hazırlanmış projeyi temizlemek gerekir. Temizlemekten kastımız gereksiz yazı, çizgi, ölçü vs. varsa silinmeli, çok daha sade anlaşılır bir mimari proje oluşturulmalı, üzerinde yer alan renklerin de projeye baktığımız zaman statik ve mimari kısmı arka planda kalması için yani çizilen projenin ön plana çıkması için gereken mimari renk tonları koyu olanlar kullanılmalıdır. Mimari proje temizleme işi bittikten sonra mimariyi incelemek, anlamak ve tanımak gerekir. Mesela mekanik odaları nereler ? Şaftlar sistemi nerede var ve sisteme uygun mu değil mi ? Yangın itfaiye bağlantı için ağzını nereye bırakabilirim ? gibi soruların cevaplanması gerekir. Cevapları bulduktan sonra sprinkler tesisatı hazırlamaya başlanır. İlk olarak mimari çizim büyükse zonlama planı hazırlanır. Mimariyi zon zon parçalara ayırırsınız. Kuru sistemleri ayrı ıslak sistemleri ayrı zonlamanız gerekir. Zonlama planı yapıldıktan sonra borulama hakkında da örneğin loop sistem, grid sistem veya te bağlantı mı olacak gibi kararları verirsiniz. Bu karara da ulaştıktan sonra sprinkler yerleştirmeye başlarsınız. Yangın tesisatı projesi içinde yer alacak tehlike sınıflarına göre sprinkler tek tek yerleştirilir. Sprinkleri tiplerine göre konulur. Kuru hat ise upright sprinkler (dik tip) eğer yapı ıslak ise pendent sprinkler (sarkık tip) sembolü koyulur. Bazı bölümlerde side wall (duvar tipi) sprinkler kullanılabilir. Sprinkler yerleşimi bittiği zaman zonlamaya göre borulama işlemine başlanır. Borulama işlemi yapılırken layerli çalışmak çok daha verimli olacaktır.  Islak zonlar üzerinde sprinkler sistemi ana besleme borusu birden fazla yangın hattına bağlanabilir. Eğer ana besleme borusundan birden fazla zonun beslenmesi gerekiyorsa her bir zon veya kolon hattına akış anahtarı, drenaj vanası, test ve izleme anahtarlı kelebek vana konulabilir. Borulama işlemini de  bitirdikten sonra yangın dolabı için yerleşim işlemi yapılır. Yangın dolap hattı için de isterseniz ana hattan bağlanır veya ayrı bir zon gibi de düşünülebilir. Yangın dolabı hattı da bağlandıktan sonra önce incelenmiş olan itfaiye bağlantı ağzı da çizilerek bağlanır.