Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Nedir ve Nasıl Yapılır?

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, yüksek gerilim tesislerinde can ve mal güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan bir dizi prosedürdür. Bu sorumluluk, Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu belgesi sahibi kişiler tarafından yerine getirilebilir. Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu, yüksek gerilim işletme hizmetlerini yürüten kişilerdir. Peki, Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu nasıl yapılır? Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu kimler alabilir? Bu soruların cevaplarını makalemizde bulabilirsiniz!

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Nedir?

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, yüksek gerilim veya trafo işletmelerinde hizmetlerin gerekli güvenlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi sürecidir. Bu süreç, "Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu" adı verilen yetkilendirilmiş kişiler tarafından yürütülür. Bu yetkilendirme, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından yapılır. Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu belgesi EMO tarafından verilen bir belgedir. Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, bu belge çerçevesinde yapılan yetkilendirmeyle yürütülür. Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu görev ve yetkileri, “Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği” tarafından belirlenmiştir. Bu yönetmelik ayrıca işletme sahibi, işletme sorumlusu ve EMO yükümlülüklerini çerçeveler.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Nasıl Yapılır?

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu belgesi alan kişiler, bu sorumluluğu yerine getirmek için bazı yükümlülükleri yapmak zorundadır. Sorumlu kişi, sorumluluk alanındaki yüksek gerilim tesislerini denetleyerek, eksikleri rapor eder. İşletmede görev yapan personelin eğitimlerinden de sorumludur. Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu, sorumluluğu yerine getirmek için aşağıdaki diğer görevleri de yapmak zorundadır;
  • Sorumlu, yüksek gerilim tesislerinde tek hat şeması hazırlayarak, astırır.
  • İşletme manevra yönergelerini hazırlar ve personele imza karşılığı teslim eder.
  • İşletmelerde gerekli manevraları yapar veya gözetimi altında yaptırır.
  • Arıza açmalarını değerlendirerek, gereken manevraları yerine getirir.
  • Sorumlu kişi, topraklama testlerinden de sorumludur.
  • Manevra yönergeleri çerçevesinde çalışmalar düzenlenir, personel disipline edilir.
  • Sorumluluk, tesislerin gerilim altında bulunduğu süre içinde uygulanmalıdır.
  • Sorumluluk elektrik mühendisleri veya dengi bölümlerden mezun kişiler tarafından yerine getirilebilir.
  • Sorumlular, yüksek gerilim, trafo ve elektrik devreleri hakkında donanımlı olmalıdır.
 

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Eğitimi

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu belgesi alma şartları arasında EMO tarafından verilen eğitimleri almak da vardır. Eğitimin amacı, sorumlulara, yüksek gerilim işletmesinin sürekli olarak güvenle çalışır durumda olmasını sağlamak için gerekli bilgi ve deneyimi kazandırmaktır. Tesislerdeki kontrol ve bakım prosedürlerinin standart hale getirilmesi de amaçlanır. Üç gün süren eğitim boyunca ilgili yönetmelikler ve standartlar, etik ve hukuki sorumluluklar, topraklama yönergeleri, dağıtım şebekelerinde koruma önlemleri, kompanzasyon ve harmonikler, manevralar elektrik tesislerinde güvenlik ve ilk yardım gibi eğitimler verilir. Gerekli belgenin alınabilmesi için Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu ücretleri yatırılmış olmalıdır. Yönetmelikler çerçevesinde sorumlu bulundurmayan işletmelere Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu cezası uygulanır.