Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Periyodik Kontrol

Dört tekerleğin üzerinde taşınabilir bir şekilde istenilen yüksekliğe ulaşımı sağlayan endüstriyel ve inşaat alanında sıkça kullanılan elemanlara yükseltilebilen seyyar iş platformu adı verilmektedir. Kamyon gibi tekerlekli araçların üstünde de kullanılabilen yükseltilebilen seyyar iş platformları, içerdikleri mekanizma sayesinde yüksekliğe ulaşabilmektedir. Yükseltilebilen seyyar iş platformları da periyodik bakım ve kontrol işlemlerine tabii olduğu gibi muayene gerektirebilen elemanlardandır.

 Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Muayene İşlemi

Yükseltilebilen seyyar iş platformları da muayene işlemine tabii tutulmaktadır. Ekipmanın kullanımından önce muayene işlemi yapılması gerektiği gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (Eski adıyla) yayımladığı İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine uygun şartları barındırması gerekmektedir. Muayene işleminde bu yönetmeliğin içerdiği şartlar göz önünde bulundurularak rapor düzenlenmesi ve yetkili mühendislerin rapora onay vermeleri gerekmektedir. Muayene işleminde,
  •  - Tekerlek mekanizmasının doğru ve verimli bir şekilde çalışıp çalışmadığı,
  •  - İstenilen yüksekliğe ulaşıp ulaşamayacağı,
  •  - İşçi sağlığını ve güvenliğini tehdit eden herhangi bir unsurun olup olmadığı,
  •  - Yüksekliğe ulaşılmasını sağlayan mekanizmanın doğru çalışıp çalışmadığı,
  •  - Teknik aksamlarının verimli bir şekilde kullanılabilirliği,
durumları göz önüne alınmaktadır. Muayene işleminden geçemeyen ve hakkında olumlu tutanakların tutulmadığı yükseltilebilen seyyar iş platformları kesinlikle inşaat ve endüstriyel faaliyetlerde kullanılamaz. Kullanılması durumunda ise cezai yaptırımlarının yanı sıra işçilerin can sağlığını da tehlikeye atılması riskini barındırmaktadır.

 Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları Periyodik Bakım İşlemleri

Yükseltilebilen seyyar iş platformları da periyodik bakım ve onarım işlemlerine tabiidir. Bu işlemlerin yanı sıra aksamlarının sık sık bakım ve onarıma tabii tutulması gerekmektedir. Mekanizmaların doğru ve verimli çalışabilmesi adına yağlama ve boyama işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Öte yandan periyodik kontrollerde ilgili yasaların ve bakanlık yönetmeliklerine göre kayıt altına alınması ve raporlanması gerekmektedir. Mühendis ve teknikerlerin yaptığı bakım ve onarım işlemlerinin ardından periyodik kontrollerin tamamlanması için detaylı bir incelemenin yapılması gerekmektedir. Yükseltilebilen seyyar iş platformlarının bakım süresi yönetmeliklere göre bir yıl olsa da altı ay veya üç ayda bir kullanım sıklığına, makinenin marka ve modeline, üretim yılına göre periyodik kontrol işlemlerine tabii tutulması gerekmektedir.