Yürüyen Bant Periyodik Kontrol

Türkiye geneline bakıldığında, son yıllarda alışveriş merkezi, rezidans, havalimanı ve metro istasyonlarının sayısının bir hayli arttığı görülmektedir. Şehirlerin değişen bu yeni yüzüyle birlikte, yürüyen merdiven ve bantların sayıları da hızlı bir biçimde artmıştır. Bulundukları yapılarda insanların bir noktadan başka bir noktaya hızlı şekilde transferini sağlayan bu ekipmanlar, büyük şehirlerde hayatın nerdeyse vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Çalışma süreleri kapsamında genç, yaşlı, çocuk binlerce kişiyi taşıyan yürüyen bantların mevzuat gereği olarak periyodik kontrol ve fenni muayenesinin yapılması gerekmektedir. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinden ötürü yılda en az 1 defa periyodik kontrol yapılmalıdır. Bu periyodik kontrolün aylık bakımlarla karıştırılmaması önem arz etmektedir.

 Yürüyen Bantların Periyodik Kontrolü Niçin Önemlidir?

Periyodik kontrol sırasında “Teknik Uzman” yaptığı ölçüm ve tespitler yardımıyla yürüyen merdiven veya bantın kullanan kişi için güvenli olup olmadığını belirler ve bunu bina sorumlusuna rapor olarak bildirir. Teknik uzman, periyodik kontrol için gerekli mevzuatı iyi bilen, ölçüm cihazlarını kullanabilen, yeterli bilgi ve deneyime sahip ve aynı zamanda iletişimi iyi olan kimse olmalıdır. Periyodik kontroller, teknik uzman gözetiminde ekipmanın aylık bakımını gerçekleştiren personel ile birlikte yapılır. Periyodik kontrol sırasında yürüyen bantın emniyet devresi dahilindeki kontaklarının işlevselliği mekanik ve elektriksel olarak kontrol edilir. Böylelikle bina sorumlusu olarak ekipmanın kullanan yolcular için bir tehlike arz edip etmediğini tespit eder, şayet bir tehlike söz konusu ise teknik uzmanın önerisiyle ekipmanın nasıl güvenli hale getirileceği bilgisi verilir.

 Periyodik Kontrollerin Yapılmasının İşletmeye Ne Tür Katkıları Vardır?

Her şeyden önce şu bilinmelidir ki, periyodik kontrol yasal bir zorunluluktur. Kontrolün yapılmaması durumunda T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, idari para cezası uygular. Yürüyen merdiven ve bantların periyodik kontrolünün alanında uzman kurum ve kişilerce yapılması sadece kullanan kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamakla kalmaz aynı zamanda işletmenin marka değerine de önemli katkıda bulunur. Yürüyen merdiven ve bantlar her yaştan kişi tarafından kullanılmakta ve bu kişiler kullanım konusunda farklı seviyede deneyime sahip bulunmaktadırlar. Bu kişilerden kimisi yürüyen merdiven kullanımında deneyimli kişiler olabilirken kimisi ise çok az hatta deneyimsiz kişiler olabilirler. Yürüyen bantta meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, işletme ve yolcu arasında yaşanabilecek bir ihtilafın mahkemeye taşınması durumunda ekipmanın periyodik kontrolünün yapılmamış olmasının bina sorumlusunu zor durumda bırakacağı muhakkaktır. Periyodik kontrolün aksatmaya mahal verilmeden yapılması böyle bir riskin oluşmasına ihtimal vermeyecektir. Ayrıca bina sorumlusu, periyodik kontrol sonuçlarını teknik uzman ile birlikte değerlendirerek yürüyen merdiven ve bantlara ilişkin yakın zamanda ortaya çıkabilecek olası harcama kalemlerini saptayabilir, bütçesini buna göre planlayabilir. Buna ek olarak, bakım firmasının vazifesini olması gerektiği gibi düzgün, itinalı ve bilinçli şekilde yapıp yapmadığını anlayabilir.