Caraskal periyodik kontrolü, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununa bağlı olarak çıkartılan 28628 sayılı iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince, yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol edilmeli ve güvenli bir şekilde çalıştığını gösteren bir belge düzenlenmelidir.

Caraskal periyodik kontrol, yetkili personellerimiz tarafından yapılmaktadır. Caraskalların en önemli özellikleri kaldırmakta olduğunuz yüklerin istenilen konumda bir kuvvet olmadan durması ve yükleri kaldırmak için gereken kol kuvvetinin az olmasıdır. Çoğunlukla inşaatlarda, fabrikalarda ve atölyelerde yük kaldırmak amacı ile kullanılmaktadır.

Caraskal Periyodik Kontrol Süresi

Caraskal periyodik kontrol, kriterleri ve aralığı standartlar ile belirlenmektedir. İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, imalatçıların öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılmaktadır. Bu konular imalatçılar tarafından belirleniyor ise, iş ekipmanlarının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yerinin ortam koşulları, kullanım süresi ve kullanım sıklığı belirlenecek aralıklarda yapılmaktadır. Belirtilen periyodik kontrol aralığının, yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, bir yılı aşmaması gereklidir. Doğansoy bünyesindeki iletme ve kaldırma araçlarının periyodik kontrolü kapsamında kontrol ve testlerini güvenli bir şekilde yapmaktayız.

Caraskal Periyodik Kontrol Muayenesi

Caraskal yerine diferansiyel adı da kullanılan bu araçların temel özellikleri, herhangi bir yükü kaldırması ve herhangi bir kuvvete gerek duymada tutabilmesidir. Ayrıca yükü kaldırmak için de çok fazla kuvvete gerek duymamaktadır. Elle çalışan caraskalların yükü kaldırma süresi uzun olurken motorlu caraskallarda bu süre azaltılmıştır.

Caraskallar, kolay bakım yapıldığından ve küçük olduklarından dolayı işletmelerde ve küçük boyutlu atölyelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Yerine göre tehlikeli makinalar olan caraskallar, insan sağlığı ve mal güvenliği koşulları sağlanmadan kullanılmamalıdır.

Firmamız, yürürlükte olan yasal düzenlemeler çerçevesinde kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında caraskal periyodik kontrol muayenesini düzenli olarak yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir