Proje hizmetimiz, yatırım aşamasında olan tesislerin ruhsat projelerini, kurulmakta olan tesislerin aplikasyon projelerini, faaliyette olan tesislerin son durum projelerini, ilave tesislerin röleve projelerini, büyük tesislerin yüksek gerilim projelerini ve enerji üretim tesis projelerini tasarlamaktadır.

Buna paralel olarak da teknik şartname ve keşif malzeme listelerinin hazırlanmasında rol oynayan projelerin resmi kurumlar tarafından onaylanma sürecini işletmektedir. Yine resmi kuruluşlar ile müşteri arasında uygun elektrik tarifesinin seçildiği sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olduğu gibi geçici ve kesin kabul işlemlerinin sonuçlanmasını sağlamaktadır. Projelendirme ise toplam 5 safhadan oluşmaktadır.

Etüt-Öneri Raporu

Etüt-öneri raporunda projelendirilecek olan yapının ya da tesisin işletme fonksiyonlarını sağlayacak sistemler seçilerek ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Projelendirilecek olan sistemlerle ilgili alternatif çözümler, enerjinin nereden ne şekilde sağlanacağı belirlenerek yapılmakta ve ekonomiklik açısından da etüt edilmektedir.

Ön Proje

İşletme fonksiyonlarına uygun olan gerilim dağıtım sisteminin proje üzerinde gösterilmesi, tahmini güç, panoların yerleşmesi ve aydınlatma hesapları ve örnek tekhat şemaları hazırlanmaktadır.

Kesin Proje

Kesin projeler belirli bir markaya göre yapılmamaktadır. En yaygın kullanılan sistemler göz önünde bulundurulur. Elektrik tesislerinin ön projede belirlenen sistemlere uygun nitelikte nasıl yapılması gerektiği detaylı olarak açıklanmakta, çizimler, teknik özellikler, hesaplamalar ve şartnameler ile tamamlayıcı dokümanlardan oluşmaktadır.

Uygulama Projesi

Uygulama projesi, bir tesisin yapımına başlamadan önce, imalatçı firmaların seçilen cihazlarının ölçüleri ve tipi kullanılarak hazırlanan projelerdir. Elektrik iç tesislerinde kullanılacak olan cihazların son yerleşimi ve kesin boyutlandırılması sadece bu hesaplar ve çizimler ile mümkündür.

Yapıldı Projesi

İmalat ve montajı tamamlanarak işletmeye alınma aşamasına gelen ve elektrik tesislerinin tamamlanmış durumunu gösteren projelerdir. Son durum (yapıldı) projesi uygulama projesi esas alınarak hazırlanmıştır.

Zayıf Akım Tesisleri

 • CCTV (Kamera Yerleşimi) Projesi
 • Uyarı Sistemi ve Yangın Algılama Projesi
 • Telefon Sistemi Projesi
 • Network-Data Sistemi Projesi
 • Geçiş Kontrol ve Kartlı Geçiş Sistemi Projesi
 • Anons ve Seslendirme Sistemi Projesi
 • Güvenlik Sistemi ve Hırsız İhbar Projesi
 • Uydu ve Televizyon Sistemi Projesi
 • Diyafon Sistemi Projesi
 • Özel Sistem ve Tasarımların Projeleri

Alçak Gerilim Tesisleri

 • Hastane, Fabrika, Hava Limanı ve Sosyal Tesis Elektrik Proje Hizmetleri
 • Alışveriş Merkezi, İş Merkezi Elektrik Proje Hizmetleri
 • Site ve Konut Elektrik Proje Hizmetleri
 • Cadde, Sokak ve Yol Aydınlatma Proje Hizmetleri

Yüksek Gerilim Tesisleri

 • Enerji Üretim Tesisleri
 • Enerji Nakil Hatları
 • Dağıtım ve Trafo Merkezleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri Elektrik Alt Yapıları