Toz ölçümü, güvenliği ve sağlığı açısından ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacı ile yapılan isg ortam ölçümlerinden biridir. İş yerlerinde tozun olumsuz etkilerinden korunmak ve tozla mücadele etmek adına toz ölçümü yapılmaktadır.

Toz ölçümleri çalışanların sağlığını tehdit eden partiküllerin değerlendirilmesi ve tespiti için yapılmaktadır. Toz ölçümü genellikle döküm, maden ve diğer metalürjik faaliyetler, cam, gemi inşa, taş obje üretimi, kimya ve ilaç endüstrisi, ağaç endüstrisi gibi yerlerde yapılmaktadır.

Toz Ölçümü Nasıl Yapılır?

Toz ölçümleri iş yeri ortamında çalışanların maruz kaldıkları havadaki solunabilir toz yoğunluğunun belirlenmesi ve hesaplanması işlemlerini kapsamaktadır. İş yeri içinde bulunan toz kaynaklarının etki alanlarında, idari binalarda, açık ve kapalı çalışma alanlarında toz ölçümü yapılmaktadır.

Toz ölçümlerinde tozun bulunduğu yere göre değişiklik gösteren ve uygulanan temel yöntemler, gravimetri, radyometri (B Işını Absorbsiyonu), Reflektometri (Siyah Duman), Nefhelometri ( Işık Kırınımı), Piezoelektirk terazi yöntemidir.

Yapılan toz ölçümleri, iş sağlığı mevzuatına ve toz ölçümü yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılmaktadır. İş hijyeni açısından toz tipleri solunabilir ve toplam toz olarak ele alınmaktadır.

Toz Ölçüm Cihazları:

  • Filtreli Aletler
  • Konimetre
  • Isısal Çökeltici
  • Gravimetrik Ölçüm
  • Elektrostatik Presipitatör
  • Radyasyon Detektörü
  • Tindalometre
  • Yüzeysel Toz Ölçüm Cihazları

Belirli hava miktarındaki toplam toz ayrılarak tartılır ve mgr/cm3 olarak hesaplanır. 5 mikrondan büyük toz taneleri ayrılır ve hata payı önlenir. Toplanan toz bir cam levha üzerine ayrılarak, tane ve sayılar cinsinden hesaplanır.

Ölçüm sonuçları değerlendirilir sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılması için gerekli ve tekin önlemlerin alınması yolunda çalışmalar yapılır. Tozlu ortamda çalışan sağlığına en çok zararı veren 0,5-5 mikron arasında tanecik büyüklüğü olan tozların tutulduğu uygun toz maskelerinin seçilmesi ve kullanılması gereklidir.