Toz ölçümü, güvenliği ve sağlığı açısından ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacı ile yapılan isg ortam ölçümlerinden biridir. İş yerlerinde tozun olumsuz etkilerinden korunmak ve tozla mücadele etmek adına toz ölçümü yapılmaktadır.

Toz ölçümleri çalışanların sağlığını tehdit eden partiküllerin değerlendirilmesi ve tespiti için yapılmaktadır. Toz ölçümü genellikle döküm, maden ve diğer metalürjik faaliyetler, cam, gemi inşa, taş obje üretimi, kimya ve ilaç endüstrisi, ağaç endüstrisi gibi yerlerde yapılmaktadır.

Toz Ölçümü Nasıl Yapılır?

Toz ölçümleri iş yeri ortamında çalışanların maruz kaldıkları havadaki solunabilir toz yoğunluğunun belirlenmesi ve hesaplanması işlemlerini kapsamaktadır. İş yeri içinde bulunan toz kaynaklarının etki alanlarında, idari binalarda, açık ve kapalı çalışma alanlarında toz ölçümü yapılmaktadır.

Toz ölçümlerinde tozun bulunduğu yere göre değişiklik gösteren ve uygulanan temel yöntemler, gravimetri, radyometri (B Işını Absorbsiyonu), Reflektometri (Siyah Duman), Nefhelometri ( Işık Kırınımı), Piezoelektirk terazi yöntemidir.

Yapılan toz ölçümleri, iş sağlığı mevzuatına ve toz ölçümü yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılmaktadır. İş hijyeni açısından toz tipleri solunabilir ve toplam toz olarak ele alınmaktadır.

Toz Ölçüm Cihazları:

 • Filtreli Aletler
 • Konimetre
 • Isısal Çökeltici
 • Gravimetrik Ölçüm
 • Elektrostatik Presipitatör
 • Radyasyon Detektörü
 • Tindalometre
 • Yüzeysel Toz Ölçüm Cihazları

Belirli hava miktarındaki toplam toz ayrılarak tartılır ve mgr/cm3 olarak hesaplanır. 5 mikrondan büyük toz taneleri ayrılır ve hata payı önlenir. Toplanan toz bir cam levha üzerine ayrılarak, tane ve sayılar cinsinden hesaplanır.

Ölçüm sonuçları değerlendirilir sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılması için gerekli ve tekin önlemlerin alınması yolunda çalışmalar yapılır. Tozlu ortamda çalışan sağlığına en çok zararı veren 0,5-5 mikron arasında tanecik büyüklüğü olan tozların tutulduğu uygun toz maskelerinin seçilmesi ve kullanılması gereklidir.

Ne Sıklıkta Toz Ölçümü Yapılmalıdır?

İş veren, iş hijyeni ölçüm, analiz ve testlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırmaktadır. İş yeri ortamının ya da işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılıklar oluştuğu zaman, iş yeri hekimi ya da iş güvenliği uzmanının gerekli gördüğü durumda iş hijyeni ölçüm, test ve analizler tekrarlanmaktadır.

Toz ölçümü, döküm, maden ve diğer metalürjik faaliyetler, cam, seramik, gemi inşa, kimya ve ilaç endüstrisi, taş obje üretimi gibi yerlerde yapılmaktadır.

Çalışan Sağlığına Etkilerinden Dolayı Tozların Çeşitleri:

 • Fibrojenik tozlar: Silikoz, aspestoz gibi pnömokonyoza neden olan tozlar.
 • Toksik (zehirli) tozlar: Kronik ya da akut zehirlenmeye neden olan tozlardır. Bunlar krom, kurşun, kadbiyum, mangan, vanadyum gibi ağır metal tozlardır.
 • Kanserojen tozlar: Kansere neden olan tozlardır. Bunlar arsenik, asbest, kromatlar, berilyum, nikel tozlar gibi tozlardır.
 • Radyoaktif tozlar: Bunlar çok sayıda olmak ile birlikte en önemlileri uranyum, zirkonyum bileşikleri, seryum, radyum ve trityum tozlarıdır.
 • Alerji yapan (alerjen) tozlar: Bunlar bazı insanlarda alerji yapan, egzama ve astım gibi hastalıklara neden olan tozlardır.
 • İnert tozlar: Akciğerlerde birikebilen, ancak herhangi bir hastalık yapmayan tozlardır.

İş yerlerinde tozla mücadele de doğru önlemlerin alınması ve kişisel koruyucu donanımların seçiminin yapılabilmesi için toz ölçümünün doğru ve yetkili kurumlar ya da kuruluşlar tarafından yapılmasını önermekteyiz.

Toz ölçümü raporlarımızda ayrıntılı olarak değerlendirmeler bulunmakta olup iş yerinizi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunluğu açıkça ve anlaşılır bir şekilde belirtmekteyiz. Sorunsuz denetimler, hızı raporlama, uzman teknik kadro ve etkili iletişim için tercihiniz Doğansoy olsun.