Transpalet Periyodik Kontrol

Taşımacılığın giderek önem kazandığı günümüz Dünya’sında her gün binlerce şantiye ve operatif alanlarda milyonlarca ürün ve mal taşımacılığı yapılmakta ve her biri uygun servis ve bölüme nakledilmekte. Şantiye ve saha içi taşımacılıkta, havalimanlarında da sıkça gördüğümüz, operasyon şefinin eliyle sürükleyerek üst üste özenle bağlanmış yüklerin taşındığı taşıma aracına transpalet denir.

Günümüzde transpalet periyodik kontrol işlemleri titiz ve disiplinli bir çalışma ile yapılmakta, hem taşınan ürün ve malların ehemmiyeti hem de taşıyan personelin, transpaletin etrafında çalışan personelin can güvenliği sağlanmaktadır. Forkliftler, liftler ve transpaletler olarak genellikle istif grubu makinaları oluştururlar. Transpalet periyodik kontrol işleminin her yıl en az 1 kere yapılması yönetmelik uyarınca zorunlu ve ihmali ağır yaptırımlarla sonuçlanabilen istif grubu makinadır.

Transpalet Periyodik Kontrol Raporu Nasıl Hazırlanır?

Pek çok sanayi ve yapı firma arazilerinde ve şantiyelerde denk geleceğimiz transpalet periyodik kontrol yapılırken, öncelikle aracın fren, sinyal, işaretleme gibi temel bazı görev ve işlevlerini yerine getirip getirmediği kontrol edilir. Bu işlevlerini başarıyla tamamlayan transpalet aracı ardından teker hava kontrolü, çatal kolları, zincir durumu, piston, silindir, hortum gibi hidrolik sistemlerin kontrolü yapılarak araç üzerinde herhangi bir hasar veya kusur olmadığı doğrulanarak transpalet periyodik kontrol raporuna işlenir.

Son olarak araç üzerinde gerekli operasyonel taşıma işlemleri tadbik edilerek transpalet periyodik kontrol rapor formu doldurularak ilgili birime teslim edilir. Kontrol sırasında ortaya çıkabilecek her tür hata ve aksaklık yahut ihmalden kaynaklı kusurlar, firma ve işletme sahiplerine bildirilerek yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Transpalet Periyodik Kontrol İhmali Suç Mudur?

Transpalet fenni muayene işleminin her yıl en az 1 kere yapılması yönetmelik uyarınca zorunlu ve ihmali ağır yaptırımlarla sonuçlanabilen istif grubu makinadır. Bu sebeple transpalet periyodik kontrol aksatılan bir aracın, olası bir kaza sonucunda işletmeye yaşatacağı mal ve mali kayıpların yanı sıra, yaşanacak yaralanma ve can kayıplarında da işletme çok ağır yaptırımlara maruz kalmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir