Kara yolları Trafik Kanunlarına göre iş makineleri, yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, bayındırlık, sanayi, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan, iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, kara yolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş makineleri eğitimli ve belgeli operatörler tarafından kullanılması gereken, bakımı ve kullanımı bilgi ve dikkat isteyen ekipmanlardır. İş makinelerinin sıkıştırma, ezme, devrilme gibi birçok riski bulunmaktadır.

İş makinelerinin güvenli bir şekilde çalışmaları için İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde periyodik kontrole tabi ekipmanlar için, bazı istisnalar dışında belirtilen 1 yıllık periyodik kontrol süresinin aşılmaması gerekir.

İş makinelerinin kullanım şartları, yaşları, durumları göz önünde bulundurularak daha kısa sürelerde periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesine ise yapılacak risk değerlendirmesine göre karar verilmektedir.

Belirtilen tekniklerden korunması ve iş makinesinin çalışmasının güvenli şekilde sürdürülmesi amacı ile bu makineler düzenli olarak periyodik kontrolde geçmelidir. İş makinelerinin periyodik kontrollerini yapmaya makine mühendisleri, makine ve metal bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine teknikerleri ve yüksek teknikerleri yetkilidir.

Jeneratörlerin periyodik kontrolleri ise elektrik mühendisleri, elektrik eğitim bölümü mezunu teknik eğitimcileri, elektrik tekniker ve elektrik yüksek teknikerleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

İş Makineleri Periyodik Kontrol Bakım Formu Nasıl Hazırlanır?

Periyodik kontrollerde iş makinesi periyodik bakım formu kayıtlarına mevcut olup olmadığı ve düzenli takibi istenmektedir. Bu nedenle iş makinesi periyodik bakım formu nasıl hazırlanır? Sorusu ile sık sık karşılaşılmaktadır.

Genel olarak iş makinesi periyodik kontrol formu örneği ya da özel anlamda ekskavatör periyodik kontrol formu örneği üzerinden değerlendirme yapılacak olursa;

  • Formda tarih yer almalıdır.
  • Bakım ve kontrol yapan firma ya da kişinin bilgileri ve işlem tarihi yazılmalıdır.
  • Bakımda yapılan işlem açıkça yazılmalıdır.
  • Bakımda günlük, haftalık ve aylık periyotlar ayrı ayrı yazılmalıdır.

 

Servis tarafından yapılan bakım işlemleri de iş makinesi kontrol formu gibi iş ekipmanlarının dosyasında saklanmalıdır