Forklift Periyodik Kontrol

Taşımacılığın ve sanayi işlerinin hızla büyüdüğü ve geliştiği çağda, forklift araçları çeşitli sayıda ürün, koli, malzeme vb. yapılar için kullanılacak araçların daha hızlı taşınması için kullanılan bir taşıma aracıdır. Forkliftler, liftler ve transpaletler olarak genellikle istif grubu makinaları oluştururlar. Bu makinalara çoğunlukla ağır sanayi bölgeleri, şantiye alanları, havaalanları ve yapı arazilerinde rastlanmaktadır.

Günümüzde forklift periyodik kontrol yapılması ürün ve malların ehemmiyeti ve çevresinde çalışan işçi ve mühendislerin can güvenliği için büyük önem arz etmektedir. Bakımları diğer istif araçlarına kıyasla biraz daha rahat olsa da büyük bir disiplin ve titizlikle yapılması gerekir. Nitekim devrilme, dökülme yahut çarpışma gibi kazalar kimi zaman çalışanlara denk gelmekte ve gerek can gerek sağlık şartlarına tehdit oluşturabilmekte.

Forklift Periyodik Kontrol Raporu Nasıl Hazırlanır?

Pek çok sanayi ve yapı firma arazilerinde ve şantiyelerde denk geleceğimiz forklift fenni muayenesi yapılırken, öncelikle aracın fren, sinyal, işaretleme gibi temel bazı görev ve işlevlerini yerine getirip getirmediği kontrol edilir. Bu işlevlerini başarıyla tamamlayan forklift aracı ardından teker hava kontrolü, çatal kolları, zincir durumu, piston, silindir, hortum gibi hidrolik sistemlerin kontrolü yapılarak araç üzerinde herhangi bir hasar veya kusur olmadığı doğrulanarak forklift periyodik kontrol raporuna işlenir.

Son olarak araç üzerinde gerekli operasyonel kaldırma ve taşıma işlemleri tadbik edilerek forklift periyodik kontrol rapor formu doldurularak ilgili birime teslim edilir. Kontrol sırasında ortaya çıkabilecek her tür hata ve aksaklık yahut ihmalden kaynaklı kusurlar, firma ve işletme sahiplerine bildirilerek yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Forklift Periyodik Kontrol İhmal Yaptırımları Nedir?

Çalışma alanlarında büyük önem taşıyan forklift periyodik kontrol işleminin ihmale uğraması, aksatılması durumunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kaza ve hasar durumunda, ilgili işletme hem mal kaybı yaşayabileceği gibi hem de çeşitli yaptırımlara maruz kalacaktır. Nitekim taşıma araçlarının her yıl periyodik olarak bakımının yapılması zorunludur. Hele ki forklift periyodik kontrol ihmalinden dolayı bir can kaybı yaşanırsa yaptırımlar işletmelerin kapatılmasına kadar gidebilecek kadar büyük önem arz etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir