Yangın Tesisatı Projesi

Yangın tesisatı projesi makine mühendisliği ilkelerine uyularak hazırlanmaktadır. Bir yapının tasarımının tekniğine uygun olarak yapılması içi Kanun, Yönetmelik, Standartlar ve teknoloji yakından takip edilerek çok yönlü ve doğru bir şekilde tasarımın gerçekleşme yeteneğine sahip olması gereklidir.

Mevzuat ve standartlara uyularak yangın tesisatı projesi hazırlanması zorunludur. Projenin düzenlenmesi sırasında hesaplar ve rapor bir arada, kat planı, boru izometriğinin ve kolon şemalarının da bir arada olması gereklidir.

Yangından korunma ve yangın söndürme projeleri, diğer tesisat projelerinden ayrı olarak hesaplanıp düzenlenmektedir. Ancak iklimlendirme ve havalandırma tesisatı ile birlikte yapılacak olan duman kontrolünde, duman kontrolü projeleri de yangından korunma ve söndürme projelerine ilave edilmektedir.

Yangın Tesisatı Projesi Nasıl Yapılmaktadır?

Yangın tesisatına başlamadan önce ilk olarak elimizde bulunan ve mimari olarak hazırlanan projeyi temizlemek gereklidir. Yani gereksiz yazı, çizgi, ölçü varsa silinerek yerine daha sade ve anlaşılır bir mimari proje oluşturulmaktadır.

Üzerinde bulunan renklerin de projeye bakıldığında mimari ve statik kısmı arka planda kalması için gerekli mimari renk tonları koyu olanlar kullanılmaktadır. Mimari proje temizleme işlemi bittikten sonra mimariyi incelemek, tanımak ve anlamak gerekir.

Mimari çizim büyük ise zonlama planı hazırlanmaktadır. Mimari zon zon parçalara ayrılır kuru sistemleri ayrı, ıslak sistemleri ayrı zonlamanız gereklidir. Zonlama planının ardından borulama hakkında da loop sistem, frif sistem veya te bağlantı mı olacak gibi kararlar verilmelidir.

Bu karara ulaştıktan sonra sprinkler yerleştirilmeye başlanır. Yangın tesisatı projesi içinde yer alacak olan tehlike sınıflarına göre sprinkler tek tek yerleştirilir. Sprinkleri tiplerine göre koymak gereklidir. Kuru hat ise upright sprinkler (dik tip) eğer yapı ıslak ise pendent sprinkler (sarkık tip) sembolü konmaktadır.

Bazı bölümlerde ise duvar tip (side wall) sprinkler kullanılır. Sprinklerin yerleşimleri bittikten sonra zonlamaya göre borulama işlemine başlanır. Borulama işlemi esnasında layerli çalışmak çok daha verimli olacaktır. Islak zonlar üzerinde sprinkler sistemi ana beslenme borusu birden fazla yangın hattına bağlanabilir.

Şayet ana beslenme borusunda birden fazla zonun beslenmesi gerekli ise her bir zon ya da kolon hattına akış anahtarı, drenaj vanası, test ve izleme anahtarlı kelebek vana konulabilir. Borulama işleminin de arıdan yangın dolabı için yerleşim yapılmaktadır. yangın dolabı hattı için de dilerseniz ana hattan bağlanır ya da bir zon gibi de düşünülebilir. Yangın dolabı hattının ardından önceden işlenmiş olan itfaiye bağlantı ağzı da çizilerek bağlanır.

Yangın Tesisatı Çeşitleri

Yangın tesisatı çeşitleri kuru yangın tesisatı ve ıslak yangın tesisatı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kuru Yangın Tesisatı: yangın tesisatının borularının içinde su olmayan, fakat yangın anında suyun verildiği tesisat çeşididir. Bu tesisat içerisinde su bulunmayan bir su dağıtım sistemidir. Kuru yangın tesisatı, kuru sistem vanasından tesisat uç noktasına kadar olan boru kısmı normal şartlarda basınçlı hava ya da azot gazı ile doldurulmaktadır.

Sistemde su yerine basınçlı gaz olması binaları su boşalmalarından ya da sızıntılarından korumaktadır. Kuru yangın tesisatı özellikle donma tehlikesi olan ve ısıtılmayan binalarda tercih edilmektedir.

Islak Yangın Tesisatı: İçinde basınçlı su ile dolu bir boru ağı kullanılarak tasarlanıp yapılan yangın tesisatıdır. Bu sistem dolma tehlikesi olmayan yerlerde yüksek yapılarda ve iç hacmi yaklaşık 4000 metre kareyi geçen mahallerde tercih edilmektedir.

Yangın tesisatına suyun direkt şehir şebekesinden ve ikili ağızdan verildiği durumlarda ikili ağızdan itfaiye tarafından basılacak su temiz olmayabilir, bu nedenle içme suyu ile yangın tesisatı suyunun karışmaması için çek-valf kullanılması gereklidir.