Sanayi kuruluşlarının dönemlik olarak kullandıkları elektrik miktarı 9kW değerini geçmesi durumunda işletmenin kompanzasyon panosu kullanması zorunlu kılınmıştır. İşletmelerin bu zorunluluğu dikkate almaları durumunda reaktif ceza bedeli veya reaktif ceza olarak adlandırılan yaptırma maruz kalmaları kaçınılmaz olur. Bu durumda, işletmelerin reaktif ceza gibi uygulamalara maruz kalmamaları için kompanzasyon elektrik panosu kurulumunu yaptırmış olmaları gerekmektedir.

Reaktif Ceza Bedeli Nedir?

Reaktif ceza bedeli bir tüketicinin aktif elektrik hariç, elektrik sisteminin şebekeden çekmiş olduğu düzensiz güç için gündeme gelmiş olan bedelidir. Genellikle yüksek elektrik kullanan orta ve büyük ölçekli işletmelerin aboneliklerinde, motor gibi manyetik alanla çalışan makinelerin bulunduğu tesislerde elektrik sözleşme gücü 9kW ve üzeridir.

9 kW üzeri elektrik kullanım sözleşmesi imzalayan işletmelerde, elektrik dağıtıcı firma reaktif oranına bir limit getirildiğinden limit aşımı durumunda kullanıcı ceza ödemekle mükellef olur.

Kompanzasyon sisteminin 9kW ve üzeri aboneliklerde kurulması şart koşulmuştur. Reaktif Güç Kompanzasyonu kullanılması durumunda sisteminiz reaktif elektrik çekimini minimuma indirgediğinden, faturalarda bu cezanın yansıtılıp yansıtılmadığını görmeniz mümkündür.

Reaktif Cezayı Önlemek İçin Yapılması Gereken

Kompanzasyon sisteminin uzmanlar tarafından ihtiyaca göre tasarlanması ve bu tasarıma göre de düzenlenmesi, belli aralıklarla kontrollerinin yapılması orta ve büyük ölçekli işletmelerde reaktif ceza bedelinin yansıtılması önlenir. Son olarak trafonuza düzenli olarak bakım yaptırmanızı tavsiye ederiz.