yangin pompasi periyodik kontrol

Bir yangın pompası, bir yangın koruma sisteminin su kaynağının bir parçası olan bir tür pompadır. Bir yangın pompasının su yaratmadığını, kendisine verilen suyu bir su kaynağından aldığını ve suyun basıncını (enerjisini) arttırdığını bilmek önemlidir.

Bir yangın pompası elektrik, dizel veya buharla çalıştırılabilir ve yangın kaynakları, dikme boruları, köpük sistemleri, su püskürtme, sisleme sistemleri veya bu sistemlerin herhangi bir birleşimini sağlayabilir. Yangın pompasının girişi genellikle harici su kaynağına bağlıdır, ancak bazı durumlarda kuyu, tank veya su kütlesi gibi yerel bir su kaynağına da bağlanabilir.

 Neden İhtiyaç Duyulur?

Yangın koruma sisteminin hidrolik tasarım gerekliliklerini karşılamak için su kaynağı yeterli basınç sağlayamadığında yangın pompalarına ihtiyaç duyulur. Bu genellikle, bina yüksek binalarda olduğu gibi çok yüksekse veya depolarda olduğu gibi, büyük miktarda su akmak için yangın fıskiyesinde nispeten yüksek bir terminal basıncı gerektiren sistemlerde meydana gelir. Su temini, yer seviyesindeki bir su depolama tankından sağlanıyorsa, yangın pompaları da gereklidir. Yangınlarda Kullanılan Tipleri:

  •  Yatay ayrık kılıf
  •  Dikey ayrık kılıf
  •  Dikey sıralı
  •  Dikey türbin
  •  Uç emme

Kontroller Ve Bakımı

Yönetmelik Adları: İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeli çerçevesinde periyodik kontrol ve fenni muayene işlemleri ve bakım onarımı yılda 1 defa mutlaka yapılması gerekir.

Kontroller ve bakım onarım sonucunda tespit edilen eksiklikler ve aksaklıklar rapor edilir ve işletmeye bildirilir. Doğansoy olarak her türlü yangın pompası kontrollerini, belirtilen yönetmelikler çerçevesinde yapmakta olup, raporlamaların sonuçları ve tutanaklar her bir müşteri portföyünde veritabanında itina ile saklanmaktadır.

Binaların Yangın Korunması Yönetmeliğine Göre;

Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini sağlamaktır. Bunun dışında yangınlarda oluşabilecek can ve mal kaybını engellemektir.

Bundan dolayı; işletmelerin ve diğer bina ve yapıların yangın durumları için eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir Doğansoy olarak işletmelerinizin ya da yapılarınızın bu yönetmelikler çerçevesinde periyodik kontrol ve fenni muayene işlemlerini itina ile yerine getirmekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir