Güç Artırım Projesi

Güç artırım projesi elektrik tesisatında güç artırma ihtiyacı duyulduğunda uygulanması gereken bir prosedür olarak öne çıkar. Elektrik güç artırım proje hazırlama prosedürü, yetkili elektrik firmaları ve elektrik mühendisleri tarafından hazırlanabilir. Trafo güç artırım projesi olarak da bilinen güç artırım projesi elektrik tesisatının ve trafonun istenen kapasiteye çıkarılması veya güç artırılması için önemli bir resmi dokümandır.

Güç Artırım Projesi Neden Hazırlanır?

Enerji dağıtım şirketleri, her elektrik abonesi için belli bir kapasitede elektrik bağlantısı veya enerji sağlar. Elektrik tesisatı, dağıtım şirketi ve abone arasındaki bir prosedüre göre tasarlanır. Ancak bazı durumlarda abone, trafodan veya elektrik tesisatından almak istediği enerji miktarını artırmak isteyebilir.

Örneğin; yeni makinelerin veya cihazların kullanılmaya başlanması gibi durumlarda sağlanan enerji yeterli olmayabilir. Bu sebeple abone, güç artırımı talep eder. Güç artırım projesi, mevcut tesisatın gücünün artırılmak istenmesi durumunda çizilir. Elektrik güç artırım projesi çizimi, kullanılan cihaz ve makinelerin elektrik tüketim kapasitelerine uygun olarak hazırlanır. Proje, yetkili firmalar tarafından hazırlanabilir.

Güç Artırım Projesi Nasıl Hazırlanır?

Elektrik güç artırım proje taleplerinde belli bazı prosedürler dikkate alınır. Buna göre, güç artırım talepleri için aşağıdaki adımlar izlenir:

 • Güç artırım projesi çizimi öncesi yetkili firma görevlileri yerinde keşif yapar.
 • Elektrik tesisatında istenen kapasiteye uygun bir proje çizilir.
 • Elektrik tesisatı veya trafo, çizilen projeye uygun hale getirilir.
 • Enerji dağıtım şirketine başvurularak, tesisatın muayenesi ve prosedüre uygunluğunun kontrolü istenir.
 • Abone, enerji dağıtım şirketine giderek elektrik sözleşmesini güç artırım kapasitesine göre revize ettirir.

Güç Artırım Projesi Hakkında Önemli Bilgiler

 • Elektrik tesisatı ve donanımının yetersiz kaldığı durumlarda sürekli ana sigorta atar.
 • Özellikle eski elektrik tesisatları, konutlarda veya iş yerlerinde kullanılan yeni nesil cihazların enerji tüketim kapasitelerini karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple güç artırım projesi ile tesisatın kapasitesinin artırılması gerekir.
 • Trafo güç artırım projesi, elektrik tesisatındaki kapasite değişimlerinde mutlaka hazırlanması gereken bir prosedürdür.
 • Enerji şirketinin bilgisi dışında mühürlü tesisata müdahale ederek projesiz güç artırımı işlemi ciddi riskler doğurabilir.
 • Trafo güç artırım projesi yükümlülüklerini yerine getirmeyen abonelere “usulsüz elektrik enerjisi tüketimi” mevzuatındaki hükümler uygulanır.
 • Enerji dağıtım şirketinin sözleşme şartlarına bağlı olarak 1 yıl içinde en fazla 3 kez güç artırım talep edilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir