Makina ve Tezgah Periyodik Kontrolü

Günümüzde pek çok sanayi ve atölye çalışma ortamında kullanılan makina tezgah periyodik kontrol pres çeşitleri, deep freze, enjeksiyon, matkap ve kaynak makinası vb. iş ekipmanlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından sahip olduğu riskler, elektronik donanımı, mekanik ve elektronik koruma sistemi vb. güvenlik donanımlarını içine alan kontrol ve muayene faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında firmalarda bulunan iş ekipmanlarının / makina tezgah periyodik kontrol her yıl en az 1 defa yaptırılması zorunludur. Tezgah ve Makineler de (Freze, Enjeksiyon, Abkant Pres, Maktap vb.) ağır sanayide ve metal işlemesi yapan firmalarda işin yapılmasında kullanılan iş ekipmanıdır.

Makina Tezgah Periyodik Kontrol Nasıl Yapılır?

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş makina tezgah periyodik kontrol raporları, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen makina tezgah periyodik kontrol formu aralığının bu yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında 1 yılı aşmaması gerekir.

Makina Tezgah ve İş Ekipmanlarının Çeşitleri Nelerdir?

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince makina ve tezgahlar   yılda 1 kez periyodik kontrole tabi tutulmalıdır. Bugün kontrollerini yaptığımız makina tezgah ve iş ekipmanları şu şekildedir:

 • Presler
 • Saç İşleme Makina ve Tezgahları
 • Ağaç İşleme Makina ve Tezgahları
 • Matbaa / Ofset Makineleri
 • Tekstil / Dokuma Örme Makineleri
 • Torna Tezgahları
 • Freze Tezgahları
 • Planya Tezgahları
 • Taşlama Tezgahları
 • Bohrwerk Tezgahları
 • Erozyon Tezgahları
 • Matkap Tezgahları
 • Kaynak Makineleri
 • Ölçme Kontrol Tezgahları
 • Dişli Taşlamalar
 • Dişli Açmalar
 • CNC İşleme Tezgahları