İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ile belirlenen ruhsat alma işlemlerinde yapılması gerekenleri sizler için listeledik. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için yapılması gerekenler şu şekildedir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, konusunda yetkilendirilmiş idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan ya da ruhsatsız açılan ve çalıştırılan işyerleri, İl Özel İdaresi veya belediye gibi yetkili idareler tarafından kapatılmaktadır. İşyeri kavramı ise, mağazalar, fabrikalar, yazıhaneler, tezgahlar, ticarethaneler, dükkanlar vb. işletmelerin tümünü içermektedir.

Ruhsat başvuru ve sonuçlanma dönemi aşamaları şu şekildedir;

  • İşyeri Sınıfının Belirlenmesi
  • Gerekli Belgelerin Tamamlanması
  • Başvuru
  • İşyerinin Kontrol Edilmesi
  • Ruhsatın Kesinleşmesi

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için işyerinin bulunduğu ilçe belediyesine başvurulmaktadır. İstenilen belgeler alınan kuruma ve ilçelere göre değişmektedir. Belgelerin tam listesi ise ilçe belediyelerinden öğrenilebilir.

İşyeri Sınıfının Belirlenmesi

Ruhsat işlemlerinin doğru yapılması için öncelikle işyerinin hangi sınıfa dahil olduğu belirlenmelidir. İşyerleri, sıhhi müesseseler ve gayrisıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olmak üzere iki ana kola ayrılmaktadır.

Faaliyet esnasında çevresine kimyasal, biyolojik, sosyal ve ruhsal yönden az ya da çok zarar verme olasılığı olan müesseseler gayrisıhhi müesseselerdir. Gayrisıhhi müesseseler üç tipe ayrılmaktadır ve her biri için ayrı koşullar söz konusudur.

Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler, hususi kullanım alanlarından uzak tutulması gereken müesseselerdir. Bu tür işyerlerinin ruhsatlandırma işlemlerini büyükşehir belediyeleri yapmaktadır.

İkinci sınıf gayrisıhhi müesseseler, diğer kullanım alanlarından uzak tutulması gerekmemekte ve bu kullanım alanları için bir tehdit içermediğine dair inceleme yapılması gereken müesseselerdir. Bu tür işyerleri ilçe belediyeleri tarafından ruhsatlandırılmaktadır.

Üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler ise, diğer kullanım alanları yanında açılabilir ve sıhhi nezarete yani sağlık denetimlerine tabı tutulması gereken işyerleridir. Bu işyerleri İlçe belediyeleri tarafından ruhsatlandırılmaktadır.

Sıhhi müesseseler ise, imalat yapılmayan işyerleridir. Sıhhi işyerleri sadece satışın ve sergilemenin yapıldığı yerlerdir.

Gerekli Belgelerin Tamamlanması

Gerek gayrisıhhi müesseselerin, gerek sıhhi müesseselerin ruhsat sahibi olmak için gerekli belgeleri tamamlamaları gereklidir. Bu belgeler her tip işyeri için farklılık gösterir ve fazlası ile detaylı belgelerdir.

Bu belgeler alınacak olan kuruma ve ilçelere göre değişiklik gösterir. Belgelerin tam listesi, ilçe belediyelerinden öğrenilmektedir.

Başvuru

Başvuru, ruhsat ve denetim müdürlüğü, ruhsat kontrol servislerinden alınabilecek başvuru formları doldurularak ve gerekli belgeler eksiksiz tamamlandıktan sonra ruhsat ve denetim müdürlüğü, ruhsat kontrol servisine yapılmaktadır. Eksiksiz alınan belgeler karşılığında görevli memur “alındı belgesi” düzenleyerek başvuruyu iletir.

İşyerinin Kontrol Edilmesi

Ruhsat kontrol servisi yetkilileri, işyerine ruhsat almak isteyen kişiler tarafından teslim edilen belgeleri ön incelemeden geçirmektedir. Dosyalarından probleme rastlanmayan başvurular, ruhsat kontrol yetkilileri tarafından ruhsat kontrol komisyonuna teslim edilmektedir.

Ruhsat kontrol komisyonu da teslim aldığı belgeleri, söz konusu işyerinin ilgili mevzuatlar açısından uygunluğunu kontrol etmektedir. Fakat, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ise ruhsat ve denetim müdürlüğü ruhsat kontrol komisyonu kontrolünden önce, başvuruyu alan ruhsat servisi yetkisi tarafından işyeri ile ilgili emniyet müdürlüğüne görüş sorulmaktadır.

Söz konusu iş yerinin asayiş ve güvenlik yönünden uygun olduğu belirlendiğinde, başvuru ruhsat ve denetim müdürlüğüne bildiri yapılır.

Ruhsatın Kesinleşmesi

Ruhsat kontrol komisyonu tarafından kontrol edilen işyerinde, herhangi bir sorun tespit edilmez ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı kesinleşecektir.

Ruhsat işlemi tamamlanan işyerleri, faaliyetlerine başlayabilirler. İleriki dönemlerde, işyerine yeni ortak alınması durumunda veya bir ortağın ayrılması durumunda tekrar ruhsat çıkarılması gerekmez.

Fakat, işyerinin başka bir adrese nakledilmesi durumunda yeniden ruhsatlandırma yapılması gereklidir. İşyeri sahibinin ölümü söz konusu ise, yeni ruhsat düzenlenmeksizin mirasçıları için eski ruhsatın kullanımı gerekir.

Alınan ruhsatların, işyerinde herkesin görebileceği yerde asılması gereklidir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır sorusu ile ilgili en yeni gelişmeler ve haberler için sayfamızı takip edebilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz.