yeni bağlantı talebi nedir

Yeni Bağlantı Talebi, yeni binaların elektrik dağıtım sistemine bağlanması için yapılır. Talep, elektrik dağıtım sistemine bağlantısı istenen meskenin maliki ve belirtilen yer üzerinde tasarruf sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabilir. Bu kişilerin yetkilendirdiği veya vekalet verdiği gerçek veya tüzel kişiler de yeni bağlantı talep edebilir. Bu makalemizde Yeni Bağlantı Talebi süreçleri ile alakalı detayları ve prosedürleri ele aldık.

Yeni Bağlantı Talebi Nedir?

Yeni Bağlantı Talebi, yeni binaya elektrik bağlatma işleminin ilk aşaması olarak da tanımlanabilir. Elektrik güç talebi yapan başvuru sahibinin enerji dağıtım şirketi nezdinde yapılması gereken işlemleri ve sözleşmeleri bizzat takip ederek neticelendirmesi gerekir. İşlemlerin vekil aracılığı ile yürütülmesi halinde noter onaylı vekâletname gerekmektedir.

Yeni Bağlantı Talebi Nasıl Yapılır?

Yeni binaya veya eve yeni elektrik aboneliği talebi genellikle inşaatın tamamlanmasının ardından yapılır. Binada elektrik bağlantısı için ilk kez elektrik aboneliği talebi yapılması gerekir. Yeni binaya elektrik bağlatma için Yeni Bağlantı Talebi süreci temel hatları ile şöyle yapılır:

 • Mülk sahibi, kiracı veya vekil, yeni binanın elektrik dağıtım sistemine bağlantısı için dağıtım şirketine bizzat başvuru talebi yapar.
 • Enerji dağıtım şirketi talebi değerlendirerek olumlu veya olumsuz cevap verir.
 • Ardından Dağıtım Bağlantı Anlaşması yapılır.
 • İlk kez elektrik aboneliği için bağlantı ücreti ödenir.
 • İlk bağlantı ücreti, haneler ve işyerleri için farklılık gösterir.

Yeni Bağlantı Talebi İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Yeni mesken, bina veya yeni eve elektrik aboneliği için talep sürecinde bazı belgelere ihtiyaç vardır. Bu belgeleri şöyle sıralayabiliriz: Ev sahipleri:

 • Onaylı elektrik projesi
 • Formül proje numarası
 • Yapı kullanım izni (iskân raporu)
 • Tapu, kira kontratı veya ikametgâh gibi mülkiyet belgesi
 • TCKN içeren kimlik belgesi

Kiracılar:

 • Ev veya mülk sahibinin adı, soyadı ve TCKN
 • Kira kontratı
 • DASK poliçesi
İşyerleri:

 • Mülk sahibinin adı, soyadı ve TCKN
 • Talep yapanın kimlik belgesi
 • Vergi numarası ve unvan bilgileri
 • Yetkilinin kimlik belgesi
 • Ticaret sicil numarası
 • Yönetim kurulundan yetki belgesi
 • İmza sirküleri

Not: Yeni Bağlantı Talebi vekil aracılığı ile yapılacaksa bütün işlemler için noter onaylı vekâletname gerekmektedir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir