Elektrik projesi bir yapının enerji ihtiyacını karşılayacak bütün elektrik tesisatının yürürlükte olan kanunlara uygun olarak bilgisayar ortamında tüm detayları ile çizilmesidir. Kullanım amaçlarına ve ihtiyaçlarına göre aydınlatma, yangın ihbar, priz, güvenlik vb. gereksinimler belirlendikten sora elektrik projeleri hazırlanmaktadır.

Bir yapının statik ve mimari projeleri ne kadar önemli ise elektrik projeleri de ol kadar önem taşımaktadır. Çünkü projesiz hatalı yapılan bir elektrik tesisatı insan hayatının kaybına, iş gücü kaybına, zaman ve maddi kayıplara neden olmaktadır.

Yapının elektrik alt yapısı ile ilgili işlemler doğru bir şekilde hazırlanırsa elektrik projesine uygun olarak yapılır. Aynı zamanda bir yapının belediyeden ruhsat alabilmesi için elektrik projesine sahip olması zorunludur.

Elektrik projeleri gerilimlere göre sınıflandırılmaktadır. Alçak gerilim elektrik projesi, orta gerilim elektrik projesi, yüksek gerilim elektrik projesi ve çok yüksek gerilim elektrik projesi olarak 4 kısımda sınıflandırılmaktadır.

Alçak Gerilim Elektrik Projesi

Gerilim ya da diğer adı ile voltaj bir iletkenin iki ucu arasında bulunan potansiyel farktır. 1 ve 1000V arası gerilim ise alçak gerilim olarak adlandırılmaktadır. Elektrik enerjisini iletmek ve daha uzun mesafelere taşımak için alçak gerilim yetersiz kalmaktadır.

Alçak gerilimde güç düşümü ve kayıplar fazla olduğu için gerilim seviyesi yükseltilir ve elektriğin uzun mesafelere kayıpsız iletilmesi sağlanır. Gerilimi yükselen elektrik, dağıtım bölgesinde bulunan trafolarla gerilimi düşürülerek konut ve iş yerlerine alçak gerilim seviyesinde ulaştırılmaktadır.

Konutlarda ve günlük hayatta kullanılan enerjinin gerilimi 220V, sanayide kullanılan üç fazlı alternatif akımın gerilimi ise 380V’tur. Elektrik kullanıcılarını beslemek için orta gerilimden indirilen gerilim olan alçak gerilim, konutlarda ve endüstride kullanılan gerilim olarak da tanımlanabilir.

Orta Gerilim Elektrik Projesi

Orta gerilim elektrik projeleri, yüksek ve çok yüksek projelerle alçak gerilim projelerini birbirine bağlamak için kullanılmaktadır. Yüksek gerilim enerjilerin direkt olarak iletim projelerine aktarılması yani direkt abonelere verilmesi hem izolasyon hem de güvenlik açısından uygun değildir.

Bu nedenle yüksek gerilim elektrik projeleri üzerinde yapılan işlemler ile uygun değerlere indirgenmekte ve orta gerilim projelerine bağlanmaktadır. Ülkemizde orta gerilim projelerinde 10, 15 ve 33 KV gerilimler kullanılmaktadır. Orta gerilimler, kullanılan enerji nakil hatlarının uzunluğuna göre hat gerilimi tespit edilmektedir.

Burada ise şu genellemeyi yapabiliriz, 10 km uzunluğa kadar olan hatlarda 3 ile 10 KV, 20 ile 30 km arası hatlarda 10 ile 20 KV ve 30 ile 70 km arası hatlarda da 20 ile 35 KV gerilimler kullanılır. Daha uzun hatlarda ise yüksek gerilimler kullanılmaktadır.