İşyeri çalışma ortamlarında, personele fiziksel yönden etki yapan bir takım tehlike unsurları bulunmaktadır. Bu tehlikelerden bazıları gözle görülmekle beraber bazıları da fark edilmemektedir. Bunun gibi tehlike unsurlarının risklerin ebadını tespit etmek ve alınacak tedbirleri planlamak için kesinlikle ölçüm yapılmalıdır. Bu tehlike arz eden unsurların neler olduğunu ve uygunluğunu denetleyebilmek için iki farklı ölçüm yapılır. Bunlar iş ekipmanlarının periyodik kontrolü ve işyeri ortam ölçümleridir. İş ekipmanları periyodik kontrol hizmetlerimize göz atınız.

Gözle görülmeyen, fakat duyu organlarıyla algılanabilen bu tehlikeleri, işyeri ortam ölçümleriyle tespit edebiliriz. Bu ortam ölçümü sayesinde işyerindeki çalışma koşullarının uygun olup olmadığına ilişkin bir ortam ölçüm raporu hazırlanır.

İşyeri ortam ölçümlerini iki dalda ele alabiliriz.

 1. Çalışma ortamında yapılan ölçümler
 2. Kişisel maruziyet ölçümleri

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler

 • İş Yeri Ortam Gürültü Ölçümü
 • İş Yeri Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • İş Yeri Ortam Toz Ölçümü
 • İş Yeri Ortam Titreşim Ölçümü
 • İş Yeri Ortam VOC (Uçucu Organik Madde)Ölçümü
 • İş yeri Ortam Sıcaklık ve Nem Ölçümü
 • İş Yeri Ortam Havası ve Kimyasal Ölçümü
 • İş Yeri Baca Emisyon Ölçümü
 1. Kişisel Maruziyet Ölçümleri
 • İş Yeri Gürültü Maruziyet Ölçüm
 • İş Yeri Ortam Termal Konfor Ölçüm
 • İş Yeri Solunabilir Toz Ölçüm
 • İş Yeri Titreşim El-Kol Maruziyet Ölçüm
 • İş Yeri Titreşim Tüm Vücut Maruziyet Ölçüm
 • İş Yeri Voc Maruziyet Ölçüm
 • İş Yeri Ortam Kimyasal Ölçüm

İşyeri ortam ölçümleri testleri yapılması yönetmeliklerde belirtilmiştir. Yapılma sıklığı iş alanlarına ve işyeri tehlike sınıfına göre değişkenlik göstermektedir. İşyeri tehlike sınıfıyla ilgili bilgileri iş sağlığı ve güvenliği uzmanınızdan öğrenebileceğiniz gibi bizimle de iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı Rapor Sunum

İSG kişisel maruziyet ölçümü raporlarımızda detaylı olarak değerlendirme yapılmakla beraber bulunmakta olduğunuz işyerinizin iş sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun olup olmadığı açık ve yalın halde ifade edilmektedir.

İsg denetimleri, rapor alma, yetkili teknik personel ve etkin iletişim için bize danışın.

İsg ölçümleri, İSGÜM den talep edilen koşullara uygun firmalar tarafından sağlanmaktadır. Ölçüm yapan firmaların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onay görmüş olmaları gerekmektedir.

Ortam Ölçümü İçin Ücretsiz Tespit

İşyerinizde yapılması gereken ortam ölçümlerinin neler olduğu, hangi noktalardan ve kişilerden ölçüm yapılması gerektiğine ilişkin ücretsiz tespit için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Diğer İşyeri Ortam Ölçümü Hizmetlerimiz

 • Havada Yer Alan Kurşun Konsantrasyon (İş Alanı)
 • Havada Yer Alan Arsenik Konsantrasyon (İş Alanı)
 • Havada Yer Alan Cıva Konsantrasyon (İş Alanı)
 • Havada Yer Alan Benzen Konsantrasyon (İş Alanı)
 • Havada Yer Alan Toluen Konsantrasyon (İş Alanı)
 • Havada Yer Alan Ksilen Konsantrasyon (İş Alanı)
 • Havada Yer Alan Hekzan Konsantrasyon (İş Alanı)
 • Havada Yer Alan Sülfirik Asit Konsantrasyon (İş Alanı)
 • Havada Yer Alan Amonyak Konsantrasyon (İş Alanı)
 • Havada Yer Alan Formaldehit Konsantrasyon (İş Alanı)
 • Havada Yer Alan Hidrojen Sülfür Konsantrasyonu Ölçüm
 • Havada Yer Alan Hidrojen Florür Konsantrasyonu Ölçüm
 • Havada Yer Alan Hidrojen Klorür Konsantrasyonu Ölçüm
 • Havada Yer Alan Azotoksit Konsantrasyonu Ölçüm
 • Havada Yer Alan Yer Alan Karbonmonoksit Konsantrasyon Ölçüm
 • Havada Yer Alan Kükürtdioksit konsantrasyonu Ölçüm
 • Havada Yer Alan Nitrikasit Konsantrasyonu Ölçüm
 • Havada Yer Alan Oksijen Konsantrasyonu Ölçüm
 • Havada Yer Alan Ozon Konsantrasyonu Ölçüm
 • İşyeri Ortamı Havadaki Gaz Ölçümü
 • Havada Yer Alan Hidrojen Siyanür Konsantrasyonu Ölçüm
 • Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)
 • Temiz Oda Partikül Sayımı ( 0.3µ, 0.5µ, 5µ)
 • Renk Karşılaştırma Metodu İle Gaz ve Buhar Konsantrasyon
 • İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyon
 • Toz İçerisindeki Serbest Silis Analiz (İş Alanı)
 • İş Alanı Ortam Havada yer alan Ağır Metal Ölçümü
 • İç Alanı Havada yer alan Uçucu Organik Bileşiklerinin Bulunması
 • Havada yer alan Kloroform Konsantrasyon Ölçülmesi
 • İç Alanı Havada yer alan İnorganik Bileşiklerinin Bulunması

Kişisel Maruziyet Ölçüm Hizmetleri

 • Bireysel Solunabilir Toz Konsantrasyon
 • Havada yer alan Formaldehit Konsantrasyonu (Bireysel)
 • Havada yer alan Kurşun Konsantrasyonu (Bireysel)
 • Havada yer alan Cıva Konsantrasyonu (Bireysel)
 • Havada yer alan Arsenik Konsantrasyonu (Bireysel)
 • Bireysel İnorganik Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • Havada yer alan Sülfirik Asit Konsantrasyonu (Bireysel)
 • Havada yer alan Amonyak Konsantrasyonu (Bireysel)
 • Kişisel VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümleri
 • Havada yer alan Benzen Konsantrasyonu (Bireysel)
 • Havada yer alan Toluen Konsantrasyonu (Bireysel)
 • Havada yer alan Ksilen Konsantrasyonu (Bireysel)
 • Havada yer alan Hekzan Konsantrasyonu (Bireysel)
 • Toz İçerisinde yer alan Serbest Silis Analizi (Bireysel)
 • Laboratuvar Havasının Formaldehit ve Ksilen seviye Ölçüm