Yapılan yasal düzenlemeler kapsamında kompanzasyon bakım sözleşmesi kompanzasyon sistemine ait periyodik bakım, danışmanlık ve arızaların giderilmesini taahhüt eden bir sözleşmedir. Sözleşme sistemde belirli süreler içerisinde ya da aylık onarım, periyodik bakım ve takip işlemlerinin yapılmasını kapsayan bir prosedür olarak öne çıkmaktadır.

Peki, kompanzasyon ne anlama gelir? Kompanzasyon bakım sözleşmesi ile ilgili detayların önemi nedir?

Kompanzasyon Nedir ve Nasıl Çalışır?

Kompanzasyon terimi, elektrik enerjisinin verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi için ve özellikle de sanayi bölgelerinde kullanılan bir prosedür olmakla birlikte elektrik enerjisi, trafo ya da santrallerden iletim hatları boyunca iş yerleri veya sanayilerdeki tüketicilere kayıpsız şekilde iletilmelidir.

Fabrikalarda ya da sanayi bölgesi sınırları içerisinde yüksek kapasiteli makineler kullanıldığından, bu bölgelerde bulunan konutlar bu yüksek tüketimden olumsuz etkilenmektedirler. Bu kullanımdaki enerji kayıpları, tüketimi de arttırmaktadır. Bu olumsuz durumların önüne geçmek için “kompanzasyon sistemi” adı verilen elektrik mühendisliği yaklaşımı uygulanmaktadır.

Başka bir tanıma göre; enerji  dağıtım şirketleri şebekeden elektrik kullanımına sınırlama getirdiğinden, sınır aşıldığı zaman reaktif güç kullanımı ücreti tahsil edilmektedir. Endüktif devrelere sahip olan evlerde reaktif güç harcaması çok az olduğundan kompanzasyon kullanımı gerekli değildir. Fakat sanayilerde reaktif güç kulunlumu sebebi ile kompanzasyon sistemine ihtiyaç duyulur.

Kompanzasyon Bakım Sözleşmesi Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Kompanzasyon bakım sözleşmesi bir nevi elektrik tesisatı bakım onarım sözleşmesi olarak da bilinmektedir. Uygulayıcı firma, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatları çerçevesinde hareket etmektedir.

Firma tüketicinin talep etmiş olduğu endüktif reaktif ve kapasitif reaktif oranlarında sistemin devamlılığını sağlamakla yükümlüdür. Bahsi geçen sözleşmeye göre, periyodik olarak haftalık ya da aylık kompanzasyon sistemi kontrolü veya takibi yapılır.

İşletmenin durumuna göre 10 ila 15 gün aralıklarla periyodik bakım uygulanmaktadır. Yüklenici firmanın, arıza bildiriminin ardından şehir içinde 24 saat, şehir dışında 48 saat içerisinde sisteme müdahale etme zorunluluğu vardır.

Kompanzasyon bakım sözleşmesi içindeki bazı önemli maddeler ise;

  • Sistemin devamlılığını taahhüt eden firma bunu gerçekleştiremez ise işletmenin elektrik faturasına yansıyan reaktif bedelini ödemekle yükümlüdür.
  • Sözleşme ücreti ödenmemesi durumunda yüklenici firmaya tek taraflı fesih hakkı doğmaktadır.
  • Sözleşme ücreti, sistemin bakım ve onarım işçiliğini kapsar.
  • Arıza durumunda ve kontroller sırasında kullanılan malzemeler ve parçaların ücretleri şirkete faturalandırılır.
  • Elektrik tesisatı bakım onarım sözleşmesi süresinde, sisteme yetkili personel dışında kimse müdahale edemez. Aksi durumda sözleşmeye aykırılık ortaya çıkar.
  • Sözleşme; doğal afetler, asayiş olayları, saldırı ya da yüksek voltaj gibi sebeplerle sistemin arızalanması veya sistemin taşınması gibi durumlarda sistemle birlikte satılamaz.