Termal konfor ölçümü, çalışma ortamında, çalışanların büyük bölümünün ısı, nem, hava akımı gibi ilkim şartları açısından, gerek zihinsel gerekse de bedensel faaliyetlerini sürdürürken, belli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade etmektedir.

Bir çalışma ortamında termal konfor şartları yok ise, ilk olarak sıkıntı hissedilir ardından da rahatsızlık duyulmaya başlanır. Nem, hava sıcaklığı, hava akım hızı, termal radyasyon, çalışma ortamında termal konforu etkileyen nedenlerdendir. Bu faktörler insan bünyesine uygun halde olmadığından, insanın çalışma kapasitesi ve iş verimi düşebilir.

Termal konfor dendiği zaman her ne kadar sıcaklık akla geliyor olsa da durum bundan çok farklıdır. Termal konfor bileşenleri olan sıcaklık, bağıl nem, radyan sıcaklık niceliklerinin aynı anda etkisi ve hava akışı hızı hissedilen sıcaklık yani efektif sıcaklık tanımını ortaya çıkartmaktadır.

Termal Konfor Ölçümünde Çevresel Faktörler

Termal konforu etkileyen çevresel ve kişiler faktörler birbirinden bağımsız olmakla birlikte, bir araya geldiklerinde çalışanın termal konforunu belirleyen unsurlardır.

Hava Sıcaklığı: İnsan vücudunu çevreleyen havanın sıcaklığıdır. Santigrat ya da Fahrenayt olarak ifade edilmektedir.

Radyan Isı: Sıcak bir nesneden yayılan ısıdır ve ortamda ısı kaynağı bulunuyorsa mevcuttur. Bu ısı, vücudumuzu çevre ile yapılan ısı alışverişinde, hava sıcaklığına göre daha fazla etkilemektedir. Vücudumuz neredeyse mat ve siyah bir nesnenin soğuttuğu ısı kadar radyan ısı soğutur. Fakat bu durum yansıtıcı giysiler giyilerek önlenebilir.

Hava Hızı: Ortamda hareket eden havayı belirten hava hızı, ortamdan daha serin ise çalışanın serinlemesine yardımcı olur. Hava hızı, termal konfor için önemli bir etken olduğundan insanlar hava hızına karşı oldukça duyarlıdırlar.

Kapalı ortamlarda yapay olarak soğutulan durgun hava, insanların havasız hissetmelerine neden olabilir. Ayrıca, bu durum havada da bir kokuya neden olabilir. Sıcak ve nemli ortamlarda hareket eden hava, konveksiyon yöntemi ile vücuttaki ısı kaybını hızlandıra bilmektedir.

Nem: Su kaynatıldığında oluşan su buharı, hava ile karışınca havadaki nemi oluşturmaktadır. Nem oranı havadaki miktarının, havanın içinde bulunabilecek olan maksimum nem miktarının oranıdır ve barometre ile ölçülmektedir.

Nemli ortamlarda havada yüksek oranda su buharı bulunmaktadır. Bu da derideki terin buharlaşmasını engeller. Sıcak ortamlarda nem çok önemli olduğundan nem oranının %80’den den fazla olması halinde ter buharlaşmaz. Terin buharlaşması ise insanlardaki ısıyı düşürme mekanizmasıdır.

İş yerlerinizde termal konfor ölçümü ve ihtiyaç duyduğunuz diğer tüm ölçümler ulusal ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır. Günümüz teknolojisine ve ilgili standartlara uygun olarak seçilen ölçüm cihazlarımızın düzenli olarak akredite kuruluşlara kalibrasyonları yapılmaktadır.