titresim olcumu

İnsan titreşimi, titreşen yüzeyler ile direk temasın bir sonucu olarak kişiler tarafından hissedilen titreşim olarak tanımlanmaktadır. Bu yüzeyler, bir aracın koltuğu, binanın zemini ya da güçlü çalıştırılan bir aletin tutamak kısmı olabilir. Titreşimin insan vücudu üzerine de etkileri oldukça ciddi olmaktadır.

Bazı durumlarda ise belli titreşim frekans ve seviyelerine maruziyet, iç organlar üzerinde kalıcı hasarlar vermektedir. Titreşim iş veriminde düşüşe, konforsuzluk hissine ya da fiziksel hasara neden olabilir. Kişilerin maruz kaldıkları titreşimin güvenlik seviyelerini belirlemek ve değerlendirmek için titreşim ölçüm ve analizleri gerekmektedir.

El Kol Titreşim Ölçümü

El kol titreşimi, enerji ile çalışan aletlerden yayılan, elin avuçlarından ya da parmaklardan vücuda giren mekanik enerjiye denmektedir. Titreşimin el kol sistemine olumsuz etkileri vardır. Çalışan kişilerin sağlık durumları ve güvenliği anlamında fazla vibrasyon sorun olabilir.

Bu titreşim ölçümü çeşidi kas, eklem, kemik ve sinir sisteminde birçok bozukluklara yol açmaktadır. Titreşimin zararlı etkilerinden kaynaklanan semptromlar şu durumları içerir;

 • Kemik ve eklem rahatsızlıkları
 • Damarsal hastalıklar
 • Kas hastalıkları
 • Tüm vücut, merkezi sinir sistemi hastalıkları

Tüm Vücudun Titreşim Ölçümü

Çalışma ortamında bulunan titreşim, vücudun tamamına aktarılmaktadır. Böyle durumda çalışanın genel sağlığı ve güvenliği için büyük bir tehdit ortaya çıkabilir. Tüm vücudun titreşimi sonucunda bel bölgesi ve omurgada rahatsızlık ve travma ortaya çıkmaktadır.

Vücuda birçok yolla giren ve vücuda girdiği yere yakın olmayan organları da etkileme potansiyeline sahip olduğundan kalça, ayaklar, başın arka tarafı ve sırt en önemli giriş yollarıdır.

Tüm vücut titreşimine iş yeri maruziyeti, hafif rahatsızlık hissine neden olur, ancak anında göze çarpmayan, uzun dönemli sağlık etkileri olan titreşim maruziyet sürelerini ve büyüklüklerini içermektedir. Tüm vücut titreşiminin insan üzerinde etkileri ise;

 • Rahatsızlık
 • Algı
 • Görüşle etkileşim
 • Fine motor task ile etkileşim
 • Sindirim sistemi hasarları
 • Omurga incinmeleri
 • Üreme sistemi hasarları olarak görülmektedir.

Titreşim Ölçüm Cihazı

İş güvenliği ve sağlığı söz konusu olduğu zaman titreşim yönetmeliği çok önemlidir. Tam olarak bu noktada analizler yapan firmalar titreşim ölçüm cihazı kullanarak titreşim ölçümü ve çözümlenmesi yaparak raporlamakta ve sonrasında olumsuz sonuç çıkarsa düzenleme yapılmaktadır. Titreşim ölçümü esnasında titreşimin en fazla oldu odada ölçümler yapılmakta ve ortaya çıkan en yüksek değer dikkate alınmaktadır.